Tavoitteena rikitön polttoaine

Euroopan parlamentin täysistunto hyväksyi tänään suurella enemmistöllä Heidi Hautalan polttoaineiden rikkipitoisuutta koskevan mietinnön ensimmäisen käsittelyn. [:] Vuoden 1998 polttoainedirektiiviä päivittävän komission ehdotuksen yksi tärkeimmistä tavoitteista on alhaisen rikkipitoisuuden omaavien polttoaineiden saattaminen markkinoille vuoden 2005 aikana. Uusi puhtaampi ja polttoainetehokkaampi moottoriteknologia edellyttää polttoaineelta alhaisempia rikkipitoisuuksia ja uuden teknologian autojen käyttöönotto voidaan taata ainoastaan varmistamalla soveltuvan polttoaineen saatavuus. Hautala on tyytyväinen äänestystulokseen: “Parlamentti tuki suurella enemmistöllä vaatimusta aikaistaa lopullista siirtymistä yksinomaan alhaisen rikkipitoisuuden bensiiniin ja dieseliin vuonna 2008 komission ehdottaman 2011 sijaan. Tämä antaa selkeän viestin katalysaattori- ja moottoriteollisuudelle, ja toisaalta alhainen rikkipitoisuus vähentää päästöjä myös vanhemman moottorisukupolven autoissa.” Mietinnössä vaaditaan myös maastokoneiden, traktoreiden ja muiden työkoneiden käyttämän polttoainetta täyttämään samat laatuvaatimukset vuodesta 2005 lähtien. Hautalan korostaa myös verokannustimien merkitystä. Rikitön polttoaine ei saisi olla kalliimpaa kuin rikkiä sisältävä polttoaine – ei tiellä eikä työkoneissa. Saksa on tässä suhteessa EUn kärjessä: siellä rikitön polttoaine tulee olemaan erillisen verokohtelun ansiosta halvempaa jo vuoden 2003 lopulla. Hautalan mukaan tämänpäiväinen tulos on selkeä viesti jäsenmaille pyrkiä kunnianhimoiseen tulokseen joulukuun ministerikokouksessa. Hautala toimi Euroopan parlamentissa myös edellisen polttoaineen laatua koskevan mietinnön esittelijänä 1996-97, joka oli huomattava menestys ilmanlaadun, ihmisten terveyden ja ympäristön näkökulmasta katsottuna. Polttoaineteollisuuden vastustuksesta huolimatta polttoaineiden teknisiä vaatimuksia kiristettiin merkittävästi, mikä on taannut Euroopalle edelläkävijäaseman puhtaammassa teknologiassa. Tämänpäiväinen äänestystulos vaatii komissiota palaamaan polttoaineiden sisältämiin muihin ainesosiin vuonna 2005.

Facebook
Twitter
WhatsApp