Tavoite 0,7 prosentista loittonee

Valtiovarainministeriö julkisti eilen ehdotuksensa valtion ensi vuoden talousarvioesitykseksi. Samalla julki tuotiin vuosien 2012-2015 kehysesitys. Kehitysyhteistyömäärärahojen osalta esitys on odotettuakin huonompi.[:]

VM esittää, että vuodelle 2012 varsinaisen kehitysyhteistyömäärärahojen osuus bruttokansantulosta olisi sama kuin tänä vuonna eli arvion mukaan 0,56 prosenttia. Bktl-osuus lähtee laskuun vuonna 2013 ja romahtaa vuonna 2015 0,51 prosenttiin. Tämä on kaukana 0,7 prosentista, jonka Suomi on kansainvälisesti luvannut saavutta vuonna 2015.

On selvää, että näillä luvuilla hallitusohjelmassa luvattu tasaisen kasvun tie jää sanahelinäksi ja moneen kertaan luvattu 0,7 prosentin tavoite loittonee jälleen. Samalla Suomen mahdollisuudet kehitysmaiden ilmastorahoitukseen selvästi heikkenevät.

Tiukassa taloustilanteessa on tietysti punnittava tarkkaan, miten verovaroja käytetään. Ei pidä kuitenkaan ottaa niiltä, joilla vähiten on. Niin kuin arabimaiden ja Afrikan sarven tapahtumat osoittavat, kehityksen epäonnistumisella, pitkään jatkuneella demokratiavajeella, sosiaalisella ja taloudellisella epätasa-arvolla sekä ilmastonmuutoksella on ihmisten elämään dramaattisia vaikutuksia.

Kehitysyhteistyömäärärahojen leikkaamista vastaan puhuu myös itsekäs perustelu. Keskinäisriippuvuuksien maailmassa hyvin toteutetun kehitysyhteistyön tulokset kiertyvät lopulta myös meidän eduksemme vakaampana maailmantaloutena ja turvallisuutena.

Lopulta valtiovarainministeriön ehdottama suunta olisi erittäin haitallinen myös Suomen kansainvälisen uskottavuuden kannalta. Kuinka voimme vaatia muita pitämään sitoumuksensa, jos emme itse pysy omissamme?

Julkaistu Vihreässä blogissa 23.8.

Lue myös ministerin tiedote aiheesta ulkoministeriön sivuilta.

Facebook
Twitter
WhatsApp