Tasa-arvovaalit

Pääkirjoitus Tasa-arvo-lehdessä 2/2009

Koko kahdeksan europarlamenttivuoteni parhaita kokemuksia oli johtaa 1990-luvun lopulla naisten oikeuksien valiokuntaa. Pohjoismainen tasa-arvo oli esikuva. Vastoin parlamentin isojen poikien yritystä lakkauttaa valiokunta tehtävänsä muka jo tehneenä onnistuimme laajentamaan sen toimialaa. Valiokunta myös nimettiin todellisuuteemme paremmin sopivaksi naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnaksi. [:]

Valo tuntui tulevan pohjoisesta, ja ristiriitoja aiheutui lähinnä abortista. Vaikka abortin sääntely ei kuulukaan EU:n toimivaltaan, kysymys on parhaillaankin vahvasti esillä Irlannissa Lissabonin sopimuksen vastustajien puheissa. Tämä on hyvä osoitus vaikeudesta hahmottaa, mihin EU voi puuttua ja mihin ei.

Kesäkuun EU-vaalit ovat tasa-arvovaalit. TANEn verkkosivut aktivoivat pohtimaan unionin osaa niin vanhemmuuden vastuun jakamisessa, sukupuolistuneen väkivallan torjunnassa kuin samapalkkatavoitteen toteuttamisessa. Esiin nostetaan myös taloustaantuman vaikutukset miehiin ja naisiin sekä sukupuolinäkökulma ilmastonmuutokseen. Kuka olisi tullut ajatelleeksi, että ilmaston lämpenemisen myötä yleistyvät luonnonmullistukset vievät köyhissä maissa mennessään naisia enemmän kuin miehiä?

Sukupuolisilmälaseja ei saada EU:ssa kunnolla käyttöön, ennen kuin naisten osuus unionin päättäjistä nostetaan oikeudenmukaiselle tasolle. Siksi TANE vaatii Suomen hallitukselta toimia. Jos jäsenmaat esittäisivät komissaariehdokkaakseen naista ja miestä, olisi komission puheenjohtajaksi nimetyllä mistä valita. Tämän ei pitäisi olla mahdotonta, koska käytäntö vakiintui tasa-arvolain kiintiöiden myötä Suomessa nopeasti kuntien toimielimiä valittaessa.

Suomen hyvä pohjoismainen tasa-arvomaine ei säily, ellei sitä aika ajoin palauteta todellisuuteen. Naisten asema Suomen työmarkkinoilla on todettu monia EU-maita heikommaksi. Vanhemmuuden vastuun ja kustannusten tasaisempaa jakoa on kiirehdittävä, jotta naisten työurien katkot lyhenevät. TANEn tehtävä on varmistaa, että jo nykyinen hallitus parantaa tilannetta. Tähän tarjoutuu tilaisuus laajapohjaisessa työryhmässä.

Jos edistystä jäädään odottamaan seuraavien eduskuntavaalien ylitse, saamme ottaa isäkuukausiin mallia Saksalta, jossa vanhempainvapaiden uudistus on tuonut nuorille perheille turvaa – ja lisää lapsia. Pohjoismainen tasa-arvoajattelu on todellakin levinnyt muualle unioniin.

Facebook
Twitter
WhatsApp