Tasa-arvon eteen tehtävä töitä päivittäin

Eurobarometrin mukaan 35 prosenttia eurooppalaisista ajattelee, että naiset eivät ole yhtä kiinnostuneita poliittisesta urasta kuin miehet. Suomalaisista 48 prosenttia, lähes puolet, uskoo, että miehet ovat naisia kunnianhimoisempia. Euroopan parlamentissa selvästi yli puolet henkilöstöstä on naisia, mutta verrattaessa lukuja johtajatasolla, naisten osuus putoaa alle kolmasosaan. Pysäyttävää, eikö?

Jo uutiset osoittavat, että lasikattoja todella riittää rikottavaksi. Meillä tasa-arvo on vielä kaukana erityisesti työmarkkinoilla, jossa raskaussyrjintä on arkipäivää. Seksuaalinen häirintä on laaja-alaista ja sitä esiintyy jo alakoulussa. Nuoret syyllistyvät häirintään erityisesti verkossa, ja tämäkin kohdistuu enemmän tyttöihin kuin poikiin.

Sukupuolinäkökulma on otettava huomioon kaikilla yhteiskunnan osa-alueilla. Euroopan parlamentti otti juuri kaksi askelta eteenpäin hyväksymällä mietinnöt sukupuolinäkökulman sisällyttämisestä kaikkiin poliittisiin prosesseihin sekä sukupuolen huomioon ottamisesta verotuspolitiikassa. Vihreä ryhmä sai läpi vaatimuksensa Euroopan parlamentin sukupuolten tasa-arvon edistämistä koskevasta toimintasuunnitelmasta, joka laaditaan nyt ensimmäistä kertaa.

Meppien keskustelusta eivät välittyneet pelkästään edistyneet mielipiteet. Täysistunnossa nousivat esille lukuisat stereotypiat ja tahalliset tai tahattomat väärinymmärrykset. Eräs liittoutumaton europarlamentaarikko vertasi autokuskin virkaa parlamentin johtotehtävään ja veti johtopäätöksen, että koska kummassakaan ei ole useita naisia, naiset eivät halua ottaa kyseisiä töitä vastaan. Samainen poliitikko lyttäsi koko ajatuksen feminismistä ja sanoi sen olevan häpeäksi naisille.

Kansakuntien ja vapauden Eurooppa -ryhmän edustaja ei uskonut sukupuolisensitiivisen kielen tai työelämän sukupuolikiintiöiden edistävän tasa-arvoa lainkaan. Lisäksi sukupuolinäkökulman valtavirtaistamista vaativaa mietintöä ei pidetty tärkeänä muiden yhteiskunnallisten ongelmien rinnalla. 

Sukupuolten epätasa-arvo on kuitenkin koko yhteiskunnan ongelma. Sukupuolinäkökulman sisällyttäminen poliittisten prosessien kaikkiin vaiheisiin tähtää siihen, että jokaisella todella on samat mahdollisuudet.

Tästä hyvänä esimerkkinä voidaan ottaa viikon toinen asiaan liittyvä mietintö veropolitiikan sukupuolinäkökulmasta, joka pyrkii poistamaan tasavertaisten mahdollisuuksien epäsuhtia verotuksen osalta. Siinä kiinnitetään huomiota vanhemmuuden vaikutuksiin verotuksessa sekä naisten hygieniatuotteiden verotukseen, ja mietinnössä kehotetaan jäsenvaltioita varmistamaan, että verokannustimet eivät ole sukupuolen perusteella syrjiviä. Sukupuolinäkökulmaa vaativa mietintö puolestaan pureutuu erityisesti itse parlamentin sukupuolijakaumaan sekä seksuaalisen häirinnän kitkemiseen esimerkiksi koulutuksen avulla.

Sukupuolten tasa-arvon eteen on tehtävä töitä päivittäin.

Facebook
Twitter
WhatsApp