Talvi- ja kesäajan liukuma hyväksyttiin

Vihreiden Heidi Hautalan aloitteesta EU-parlamentti hyväksyi Auto-oil-ohjelmaan talvi- ja kesäajan liukuman arktisten ilmasto-olosuhteiden takia. Kylmä ilma aiheuttaa muuten ongelmia käynnistyksessä. Direktiiviehdotuksessa kesäaika alkaa huhtikuun ensimmäisenä päivänä. Hautala viittasi presidentti Koivistoon, joka totesi juuri ennen Suomen liittymistä EU:n jäseneksi, että “kun Strasbourgissa kukkivat kirsikkapuut, Suomessa vielä harrastetaan murtomaahiihtoa”. [:] Uudet, pohjoiset jäsenmaat eivät ole Hautalan mukaan voineet vaikuttaa riittävästi Auto-oil-ohjelmaan eikä kylmiä olosuhteita ole huomioitu. Parlamentin aloitteesta henkilöautodirektiiviin esitetään myös erityistä kylmätestiä ( -7 C). Vihreiden aloitteesta hyväksyttiin myös esitys verohelpotuksista ja taloudellisista kannustimisista mottoriajoneuvoille, jotka täyttävät etukäteen vuoden 2000 ja 2005 direktiivissä säädetyt päästönormit. Hautala pitää polttoaineiden laadun parantamista erittäin tärkeänä sekä kansanterveydelle ja ympäristölle että teollisuuden kilpailukyvylle. Polttoaineita parantamalla voidaan kohentaa nopeasti ilmanlaatua ja vähentää varsinkin vanhemman autokannan päästöjä. “Komissio ei ole ottanut “kustannustehokkaassa” lähestymistavassaan huomioon uusimpia tutkimuksia, joiden mukaan pienet hiukkaset muodostavat suuren terveysvaaran. Komission laskelmista puuttuvat ulkoiset ympäristökustannukset”, toteaa Hautala. Hän viittaa Suomen ja Ruotsin ympäristöministeriöiden tutkimukseen, joka osoittaa, että komissio on yliarvioinut kustannukset esimerkiksi siirryttäessä vähempipäästöisten ja vähemän rikkiä sisältävien polttoaineiden tuotantoon. “Direktiivin jatkokäsittelyssä on vielä tutkittava, voitaisiinko työkoneita varten laatia oma laatuluokkansa tai jopa komission erillinen ehdotus. Komissio ei ole selvittänyt, mikä olisi paras yhdistelmä moottoritekniikkaa, polttoainekemiaa ja ympäristöoloja työkoneiden päästöjen vähentämiseksi.”, toteaa Hautala Auto-oil keskustelussa ja vihreiden puolesta jättämässään äänestysselityksessä. Heidi Hautala laati talousvaliokunnan lausunnon moottoriajoneuvojen päästöjä käsittelevästä direktiiviehdotuksesta (Lange). Vihreiden ryhmän ranskalainen Noël Mamere on laatinut polttonesteiden laatua koskevan raportin. Hautalan aloitteesta parlamentin jäsenille esiteltiin Autoilijoiden intergroupissa Ruotsin ja Suomen ympäristöministerien tilaama tutkimus rikkipitoisuuden vähentämisestä polttonesteissä.

Facebook
Twitter
WhatsApp