SWIFT: EU-valiokunta puolustaa kansalaisten tietosuojaa

Ratkaiseva äänestys ensi viikolla

Euroopan parlamentin oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan kokous oli torstai-iltapäivällä ääriään myöten täynnä median edustajia. [:]Asialistalla oli äänestys suurimmassa osaa Eurooppaa kuukausia keskusteluttaneesta, mutta Suomessa vaietusta EU:n ja USA:n välisestä rahaliikenteen sanomanvälitystietojen käsittelyä ja siirtämistä koskevasta sopimuksesta, joka tunnetaan paremmin SWIFT-sopimuksena.

Terrorismin torjumiseksi solmitun sopimuksen avulla Yhdysvaltojen viranomaiset saavat pyynnöstä tietoja eurooppalaisten maksutiedoista. Sopimus vaarantaa vihreiden mielestä EU:n kansalaisten tietosuojan.

Valiokunta päätyi lopulta, kaoottisten neuvottelujen jälkeen, äänin 29-23 suosittamaan sopimuksen hylkäämistä. Oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan ainoa suomalaisjäsen Heidi Hautala (vihr.) on tyytyväinen äänestyksen tulokseen. Lopullisesti parlamentti äänestää asiasta kyseisen suosituksen perusteella täysistunnossaan ensi viikolla.

– Valiokunnan suositus on tärkeä signaali valiokunnalta koko parlamentille, että kansalaisten yksityisyyttä loukkaava sopimus ei saa tulla voimaan, Hautala toteaa.

Jäsenvaltioiden hallitukset neuvottelivat sopimuksen suljettujen ovien takana marraskuun lopussa. Sopimusta on sovellettu väliaikaisesti 1.2.2010 alkaen ja se raukeaa viimeistään lokakuun lopussa.

– Sopimuksen ehdot mahdollistavat sen, että Yhdysvaltain viranomaiset voivat saada halutessaan tietoja laajana massana. Tätä on mahdotonta hyväksyä – pyyntöjen tulisi poikkeuksetta olla tarkkaan räätälöityjä. Lisäksi sopimus mahdollistaa tietojen siirtämisen ilman tuomioistuimen päätöstä. Myös yksilöiden muutoksenhakumekanismit ovat puutteelliset. Yleisesti ottaen sopimuksen antamat valtuudet USA:n viranomaisille ovat suhteettomia verrattuna sopimuksen tarkoitusperiin, Hautala valittelee.

– Parlamentti on esittänyt omat, tarkat edellytyksensä sopimukselle jo syyskuussa. Jäsenvaltiot eivät kuitenkaan valitettavasti ole noudattaneet läheskään kaikkia kansalaisten perusoikeuksia suojaavia vähimmäisvaatimuksia.

Uuden, pitkäaikaisemman sopimuksen neuvottelut alkavat pian ja parlamentti osallistuu näihin neuvotteluihin.

– Parlamentti jää jatkossakin sivustakatsojaksi, jos se nyt hyväksyy sopimuksen, jossa sen omat vaatimukset eivät toteudu. Jos parlamentti taipuu tässä väliaikaisessa sopimuksessa, perusoikeudet turvaavan pitkäaikaisen sopimuksen neuvottelemisesta tulee lähes mahdotonta.

– Torstain äänestys tulee olemaan äärimmäisen tärkeä osoitus Lissabonin sopimuksen jälkeisen EU:n suunnasta: teemmekö päätöksemme edelleen heikosti perusteltujen pelkojen nojalla ja USA:n myötäilemiseksi – vai ovatko etusijalla kansalaiset ja heidän tietosuojansa, Hautala kysyy.

Lisätietoja: Heidi Hautalan toimisto/Lassi Jyrkkiö +32 49 10 86 187

Hautalan kommentit SWIFT-neuvotteluista 24.11.2009:

https://hhautala.demo.site/2009/11/swift-30112009-maksutietojemme-virta-cialle-uhkaa-jatkua-kaikessa-hiljaisuudessa/

Kansainvälistä tuoretta uutisointia aiheesta:

http://online.wsj.com/article/BT-CO-20100204-714028.html?mod=WSJ_latestheadlines

http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/eu/7158255/US-and-EU-row-over-sharing-bank-details.html

http://www.europeanvoice.com/article/2010/02/eu-us-data-deal-in-peril/67078.aspx

Facebook
Twitter
WhatsApp