Suuren valiokunnan Vihreä ryhmä: GMO – perunasta saatu selvitys puutteellinen

Suuren valiokunnan Vihreä ryhmä on huolissaan valiokunnan päätöksestä, joka Vihreiden mukaan perustuu GMO-perunasta saatuun puutteelliseen selvitykseen. SuV:n Vihreä ryhmä on ilmaissut huolensa valiokunnan puheenjohtajalle Erkki Tuomiojalle osoitetussa kirjeessä.

Suuressa valiokunnassa käsiteltiin 19.2. muuntogeenisten tuotteiden käyttöönoton sallimista. Vihreän ryhmän kansanedustaja Heidi Hautala ehdotti Heli Järvisen kannattamana, että valiokunta hyväksyisi lausuman, jonka mukaan Suomen tulee vastustaa komission ehdotuksia GMO-perunan käyttöönoton sallimisesta. Ehdotus tuli hylätyksi.

Asian valmistelussa käytetystä maa- ja kalastusneuvoston muistiosta ei tule ilmi, että Euroopan lääkeaineviraston kanta käyttöönoton sallimiseen on kriittinen tuotteen sisältämän antibioottiresistenssigeenin vuoksi. Viraston mukaan geenin vaikutus antibiootteihin on suurempi kuin aiemmissa lausunnoissa on todettu. Suuren valiokunnan Vihreä ryhmä kysyy, miksi valiokunnalle ei tuotu tietoon lääkeaineviraston lausunnon sisältöä.

Direktiivin 2001/18 mukaan antibioottiresistenssigeenien käytöstä GM-organismien merkkigeeneinä olisi tullut luopua joulukuuhun 2004 mennessä. Myöskään tämä ei ollut valiokunnan tiedossa päätöstä tehtäessä.

KIRJE VALIOKUNNAN PUHEENJOHTAJA ERKKI TUOMIOJALLE:

Perjantaina 19.2. pidetyn Suuren valiokunnan kokouksen asiakohdassa 29 § SUO 4/2008 vp Euroopan unionin neuvoston kokous 18.-19.2.2008 (maatalous- ja kalastusneuvosto); valmistelu käsiteltiin muun muassa muuntogeenisten tuotteiden käyttöönoton sallimista. Keskustelun aikana kansanedustaja Heidi Hautala Heli Järvisen kannattamana ehdotti, että valiokunta hyväksyy lausuman, jonka mukaan Suomen tulee vastustaa komission ehdotuksia sallia GMO-perunan käyttöönotto. Ehdotus hylättiin äänin 16 jaa, 3 ei ja 1 tyhjä.

Asian valmistelussa käsittelyssä olleesta maa- ja kalastusneuvoston muistiosta (asiakirja A 29 §) ei tule ilmi, että Euroopan lääkeaineviraston (EMEA) kanta käyttöönoton sallimiseen oli kriittinen. EMEA suhtautui epäillen luvan myöntämiseen saksalaiselle yritykselle BASF:ille geenimuunnellun perunan EH92-527-1 tuomiseksi markkinoille tuotteessa olevan ptII-antibioottiresistenssigeenin vuoksi. Lausunnossaan EMEA toteaa tämän geenin vaikutuksen mainittuihin antibiootteihin olevan suurempi kuin EFSA aiemmassa lausunnossaan on todennut:

“The Committees therefore concluded that neomycin, and kanamycin, are of importance for veterinary and human use and that their current and potential future use cannot be classified as of no or only minor therapeutic relevance.”

EFSA ja komissio ovat puoltaneet lupahakemusta huolimatta EMEA:n lausunnosta ja siitä, että direktiivin 2001/18 mukaan antibioottiresistenssigeenien käytöstä GM-organismien merkkigeeneinä olisi tullut luopua joulukuuhun 2004 mennessä.

Muistion mukaan “EMEA on tarkastellut sellaisten antibioottien terapeuttista merkitystä, joille nptII geenin käyttö antaa resistenssin. Komissio välitti EMEA:n lausunnon EFSA:n tarkasteltavaksi. EFSA totesi lausunnossaan 13.4.2007, ettei EMEA:n lausunto edellyttänyt aiemman kannan muuttamista ja ettei ao. geenin esiintyminen kasveissa, näistä saatavissa elintarvikkeissa tai rehuissa aiheuta vaaraa ihmisille, eläimille tai ympäristölle.” Muistiossa ei oteta mitenkään esille EMEA:n arviota siitä, että vaikutukselle alttiit antibiootit ovat relevantteja ja tulevaisuudessa mahdollisesti vielä olennaisempia.

Suuren Valiokunnan Vihreä ryhmä kysyykin nyt, miksei valiokunnalle tuotu tietoon EMEA:n lausunnon sisältöä? Entä miksei valiokunnassa tuotu esille, että vuodesta 2004 lähtien direktiivin 2001/18 mukaan näiden antibioottiresistenssiä aiheuttavien geenien tulisi olla ollut pois käytöstä jo joulukuussa 2004?

EMEA:n lausunto http://www.emea.europa.eu/pdfs/human/opiniongen/5693707en.pdf

EMEA:n lausunto

Facebook
Twitter
WhatsApp