Suomen vaadittava Intialta ihmisoikeustilanteen parantamista

Hautala lähetti tänään avoimen kirjeen Ministeri Thorsille:

Hyvä Ministeri Thors, Astrid hyvä,

Vieraillessanne Intiassa 23.-28. tammikuuta, otan teihin yhteyttä nostaakseni esiin muutamia keskeisiä ihmisoikeuksia ja kehitystä koskevia asioita.[:]

Euroopan parlamentin ihmisoikeuksien alivaliokunnan puheenjohtajana olen saanut lukuisia huolestuneita yhteydenottoja kansalaisjärjestöiltä niin Intiasta kuin muualtakin, koskien EU:n kaavailemaa vapaakauppasopimusta Intian kanssa. Toivonkin, että vierailunne aikana kiinnittäisitte huomiota seuraaviin asioihin, keskustellessanne hallinnon edustajien kanssa.

Saamieni yhteydenottojen keskeinen viesti on, että tällaisen sopimuksen solmiminen ei ole sopiva tapa edetä yhteistyössä maailman suurimman demokratian kanssa, joka painii myös valtavien ihmisoikeusongelmien kanssa.

Runsaasti huolta herättää kastittomien asema ja laaja syrjintä. Vapaakauppasopimusneuvotteluissa ei ole otettu tarpeeksi huomioon köyhyyden vähentämistä ja kestävää kehitystä. Vapaakauppasopimuksen ounastellaan palvelevan ensisijaisesti eurooppalaisten ja intialaisten suuryritysten etuja, jolloin haavoittuvaisessa asemassa olevan väestön asema voi mahdollisesti heiketä edelleen, köyhyys lisääntyä ja kestävä kehitys kärsiä.

Vieraillessanne Intiassa myös naisjärjestöjen luona, pyydän teitä kiinnittämään huomiota myös naisten heikkoon asemaan Intiassa. Kunniamurhat ovat edelleen suuri ongelma. Lainsäädäntö ei myöskään toistaiseksi kata tarpeeksi kattavasti seksuaalista väkivaltaa.

Intian kanssa keskustellessa EU-jäsenmaiden tulisi muistaa myös muut keskeiset ihmisoikeusongelmat, jotka usein jäävät vapaakauppakeskustelussa vähemmälle huomiolle. Levottomuudet jatkuvat usealla eri alueella, mukaan lukien Jammu ja Kashmir sekä Manipur, ja useasti turvallisuusjoukkojen ihmisoikeusloukkaukset tässä yhteydessä jäävät vaille vastuun kantoa. Osasyynä tähän rankaisemattomuuden jatkumiseen on se, että ne lait jotka takaavat valtion viranomaisille, poliisille sekä sotilaille käytännössä täyden koskemattomuuden ihmisoikeusloukkausten osalta, ovat muutamista tervetulleista oikeudellisista uudistuksista huolimatta edelleen voimassa. Tilanne tämän seurauksena on varsin vakava koko maan laajuisesti; kidutus laittomat tapot ja poliisiväkivalta ovat suuria ongelmia.

Lisäksi huolta on herättänyt se, että sopimuksessa ei erityisesti pyritä varmistamaan, että oikeus ruokaan ja terveyteen eivät tule heikentymään. Myös immateriaalioikeuksien mahdollisen laajentamisen pelätään vaikeuttavan edullisten lääkkeiden saantia sekä pienviljelijöiden mahdollisuutta käyttää patentoituja siemeniä. Toimistooni on lähetetty myös lukuisia raportteja siitä, kuinka valtio on laittomasti takavarikoinut maata muun muassa kaivostoiminnan johdosta. Nämä laittomat takavarikot ovat nostattaneet maassa runsaasti protestiliikkeitä.

Toivonkin, että viestittäisitte viranomaisille Suomen olevan sitoutunut varmistamaan, että tämä työn alla oleva vapaakauppasopimus olisi kansainvälisien ihmisoikeusstandardien mukainen sekä sitoutuisi köyhyyden vähentämiseen ja kestävään kehitykseen.

Keskustelen mielelläni näistä asioista enemmänkin palattuanne ja kuulisin vierailunne kulusta.

Ystävällisin terveisin,

Heidi Hautala

Facebook
Twitter
WhatsApp