Suomen mainehaaksirikko

Hyvät Lapin radion ja Radio Perämeren kuuntelijat,

on ikävää joutua toistamaan aiemmin sanomaansa, mutta toisinaan tilanne vaatii sitä hyvinkin akuutisti. Heinäkuussa puhuin teille, miten moniongelmainen Pyhäjoelle kaavailtu ydinvoimala on, koska laitoksen toimittajana on Venäjän valtion suorassa ohjauksessa oleva Rosatom. Se on nimittäin paljon enemmän kuin valtionyhtiö. Toimitusjohtaja raportoi suoraan presidentti Putinille, ja tämä on ollut hyvin mielissään Rosatomin liiketoimintojen laajentumisesta Venäjän rajojen ulkopuolelle, tosin asiakkaina ovat enimmäkseen vähemmän demokraattiset valtiot.

Venäjä miehittää parhaillaan toista naapurimaataan Ukrainaa, joten kysymys on Suomelle mahdollisesti jopa elintärkeä. Kansainvälisellä yhteisöllä ei ole paljoa muita keinoja yrittää rauhoittaa tilannetta kuin asettaa sopimuksistaan piittaamaton valtio asteittain tiukentuvien taloudellisten ja henkilökohtaisten pakotteiden kohteeksi. Niiden tarkoitushan on saada aikaan hyökkääjän suostuminen solmimaan rauha.

Viime viikolla syntyi kansainvälinen uutismyrsky varsin pienestä aiheesta, Suomen ulkoministerin jättämästä merkinnästä hallituksen sisäisen toimielimen pöytäkirjaan. Näin syntyi epäilys, että Suomi ei ole EU:n yhteisen pakotelinjan takana. – Maailma on vakuuttunut siitä, että niin on jos siltä kerran näyttää.

Tänään maan hallitus on tekemässä periaatepäätöstä Rosatom-ydinvoimalasta. Hallituksen enemmistö tuntuu olevan vakuuttunut siitä, ettei tällä päätöksellä tietenkään ole mitään tekemistä Ukrainan tilanteen tai pakotepolitiikan luomien puitteiden kanssa. Mutta nyt alkaa olla selvää, että siltä ei todellakaan näytä. Viime viikon onneton tunarointi pöytäkirjamerkinnällä onkin nyt uskottava tausta sille, että Suomi on todellinen opportunisti, joka ajattelee lähinnä omia taloudellisia etujaan. Tässä ei paljoa paina se, että ulkoministeri Tuomioja vakavasti ja ilmeisen vilpittömästi kertoi olevansa rauhan asialla.

Jo usean vuoden ajan on nähty energiaa käytettävän aseena kansainvälisissä kiistoissa. On siis järkevää vähentää riippuvuutta ulkopuolelta. Hallituksen enemmistön on nyt yritettävä todistella, kuinka oman valtion maaperällä kiinteästi sijaitseva ydinlaitos ei mitenkään voi joutua Venäjän oikkuilun uhriksi milloinkaan, vaikka Rosatom vastaa myös laitoksen huollosta ja ainakin kymmenen vuoden ajan polttoainetoimituksista.

EU:n energiakomissaari on todennut, ettei Rosatom-hanke ole EU:n tavoitteiden vastainen, vaikka samaan aikaan käsittelyssä on hänen oma esityksensä siitä, että jäsenvaltioiden tulee välttää riippuvuutta Venäjän ydinteknologiasta. Komissaari ei ehkä ole aivan tilanteen tasalla.

On sinänsä erikoista, että Rosatom ei suoranaisesti ole Venäjään kohdistuvien pakotteiden listalla – ainakaan vielä, siihen kytkeytyvät eräät rahoitusorganisaatiot kylläkin. En voi karkottaa mielestäni ajatusta, että Suomen lisäksi ainakin Unkarilla on liian suuria taloudellisia intressejä pitää Rosatom poissa listalta. Ei siis pidä sekoittaa politiikkaa energia-asioihin. Uskokoon ken tahtoo.

Tätä valtiolaivamme mainehaaksirikkoa joudutaan korjailemaan kauan. Jos vielä olisi tapana ripotella tuhkaa päällensä, tekisin sen nyt.

Julkaistu Ylen Lapin radiossa 17.9.2014

Facebook
Twitter
WhatsApp