Suomella hyvät mahdollisuudet turvata energiantuotanto kriisitilanteissa

‘- Suomessa paljon peltopinta-alaa omavaraiseen, uusiutuvan energian tuotantoon

 

Vihreiden presidenttiehdokas Heidi Hautala kiinnittää huomiota siihen, että kaikkien varteenotettavien tutkimuslaitosten mukaan “Peak Oil” on jo saavutettu eli raakaöljyvaranto pienenee tästä eteenpäin kiihtyvää vauhtia. Tämä on yleisesti tiedossa, mikä johtaa helposti barrellihintojen nopeaan kasvuun ja saatavuuden ajoittaisiin vaikeutumisiin. Uutta öljynjalostuskapasiteettiahan ei juurikaan kannata enää rakentaa. Suomen kaltaisilla “öljyttömillä” valtioilla on kymmenestä viiteentoista vuotta aikaa rakentaa uusiutuviin energianlähteisiin perustuvaa energiahuoltoa kohtuulliseen hintatasoon. Tähän velvoittaa juuri valmistunut valmiuslakitoimikunnan mietintökin, joka kirjaa tällaisen tilanteen erityisen vakavaksi, koko yhteiskuntaa koskettavaksi kriisiksi, jossa yhteiskunnan toimivuus vaarantuu, jollei varautumistoimissa ajoissa menestytä.
Hautala muistuttaa, että Suomella on muihin Euroopan unionin jäsenmaihin verrattuna poikkeuksellisen hyvät mahdollisuudet välttää tällaiset häiriötilanteet. Meillä on vapaata pelto- ja muuta maa-alaa käytettäväksi uusiutuvan energian tuotantoon. Suomi voi myös käyttää esimerkiksi Keski-Euroopasta poiketen riittävän suuria tuulivoima- ja muita yksiköitä. Tukirahojakin on käytettävissä, kun yhdistettyä sähköä ja lämpöä tuottavia laitoksia ei tarvitse tukea päästökauppatilanteen ohjattua rahoja energiayhtiöille ylimäärin. Peltoenergia-sopimuksien solmimisessa on nykytilanteessa odotettavissa todellinen huippu heti vuodenvaihteen jälkeen.
Montrealin ilmastosopimusneuvotteluissa onnistuttiin viikko sitten pelastamaan Kioton sopimuksen jatko, ja myös suurin vapaamatkustajavaltio, Yhdysvallat, on edes jotenkin kytketty neuvotteluihin, jotka koskevat vuonna 2013 alkavaa päästövähennyskautta. Signaali myös Suomen maaseudulle on selvä: ilmaisia kasvihuonekaasupäästöjä ei ole. Näin uusiutuva energia, tuotettiinpa sitä pelloilla tai metsässä, saa entistä enemmän kilpailuhyötyä suhteessa ilmastonmuutosta aiheuttaviin energialähteisiin. Ilmaisia hiilidioksidipäästöjä ei enää tule.
Suomen on kyettävä hoitamaan asiat niin, että puupelletit jäävät Suomeen. Nyt 85 prosenttia viedään ulkomaille paremman hinnan vuoksi. Omakotitalojen omistajien kannattaa vaihtaa kevytöljy mahdollisimman pellettilämmitykseen, jotta kotimaan pellettimarkkinat muodostuvat toimiviksi. Raakamateriaalistahan ei ole puutetta. Pellettiä tehdään jo sahanpurun ohella ruokohelvestä. Sen energiapotentiaali on 15 terawattituntia, kun sähkönkulutuksemme on 87 terawattituntia. Savolla on tässä merkittävä rooli huoltovarmuuden varmistajana. Viime kevät osoitti, että täällä mahdollisuudet on oivallettu, puhuttiinpa tuolloin jo kuumasta sopimusboomista. Tämä tarjoaa hyvän pohjan maaseutuelinkeinojen uudelle innovatiivisuuden kaudelle.
– Suomi ei ole perusteettomasti vaatimassa lisää maaseuturahoja EU:n rahoitusneuvotteluissa. Tätä lausuttaessa näyttää, että hallitus olisi voinut onnistua huonomminkin niissä juuri tältä osin. Kun EU-rahaa kuitenkin jatkossa on nykyistä niukemmin käytettävissä maaseudun kehitykseen, on tarkkaan harkittava, miten ne kohdistetaan, Hautala tähdentää.

Facebook
Twitter
WhatsApp