Suomalainen yhteiskunta joutunut tuottamuskurimukseen – Tuomioja sanoutuu vaalien vuoksi irti omasta politiikastaan

Vihreiden mielestä tuottavuutta toteutetaan valtionhallinnossa kyseenalaisin perustein. Valtiovarainministeriön asettaman julkisen hallinnon tuottavuusohjelman tarkoituksena on aikaansaada säästöjä lähinnä vähentämällä työvuosia ministeriöittäin. Säästöpaineet ovat johtamassa kestämättömään tilanteeseen, jossa palveluiden saatavuus ja laatu kärsivät. Erityisen huolissaan Vihreät ovat lisääntyvästä turvattomuudesta, kun jo ennestään työtaakkansa alle nääntyvien oikeuslaitoksen, poliisin ja vankeinhoidon virkoja supistetaan:

– Vankeinhoidosta vähennetään 311 virkaa, poliisitoimesta 365 virkaa ja tuomioistuimistakin näillä näkymin noin parista sadasta. Suomessa on jo nyt Pohjoismaista pienin määrä poliiseja asukaslukuun suhteutettuna. Nämä uudet säästöpaineet johtavat siihen, että kansalaisten turvallisuuteen vaikuttavat toimet vähenevät huomattavasti, sanoo kansanedustaja, eduskunnan lakivaliokunnan puheenjohtaja Tuija Brax.

Paitsi tarvittavien virkojen vähentyminen niin vaarana ovat myös lisääntyvät pätkätyöt, kun palveluja ulkoistetaan. Ilmeisesti saman on havainnut ulkoministeri Erkki Tuomioja, joka irtisanoutuu ministerin pestistä käsin valtiovarainministeriön tuottavuusohjelmasta:

– On aika erikoista, että juuri nyt ennen vaaleja voidaan tehdä ministeritasolla tällainen omasta politiikasta ja hallitusvastuusta irtisanoutumisen temppu. Tiettävästi myös Tuomiojan johtamassa ulkoministeriössä ollaan sitouduttu valtion tuottavuusohjelmaan ministerin mielipiteistä huolimatta, sanoo Vihreän eduskuntaryhmän puheenjohtaja Heidi Hautala.

Hautalan ja Braxin mielestä koko suomalainen yhteiskunta on joutunut vääränlaisten tuottavuusodotusten ja kilpailupaineiden – tuottavuuskurimuksen kohteeksi. Tämä koskee erityisesti kuntia, jotka ovat joutuneet valtion veronalennuspolitiikan kanssa kamppailemaan kuntalaisten peruspalveluiden tuottamisen kanssa:

– On kyseenalaista lisääntyykö tuottavuus – ennemmin lisääntyy burnout, pätkätyöt ja huono palveluiden taso. Tuottavuutta pitäisi parantaa paremmalla johtamisella ja antamalla riittävät resurssit niin yliopistoihin, kuntiin kuin ministeriöihinkin, Hautala sanoo.

Braxin ja Hautalan mielestä tuottavuusohjelma tulee myös johtamaan julkisen sektorin työntekijöiden keski-iän merkittävään nousuun:

–  Tämä on hyvin lyhytnäköistä politiikkaa, joka näkyy jo ensi kesänä monissa virastoissa niin, ettei virkamiesharjoittelijoita enää palkata, Brax sanoo.

Facebook
Twitter
WhatsApp