Sukupuolinen ahdistelu kuriin

Euroopan parlamentin jäsen Heidi Hautala Lehdistötiedote 18.4.2002

Tasa-arvodirektiivin sovittelu päätökseen:

Sukupuolista ahdistelua ennaltaehkäistävä työpaikoilla

Euroopan parlamentti ja jäsenmaita edustava neuvosto pääsivät eilen viime hetkellä sopuun työelämän tasa-arvodirektiivin uudistuksesta. Euroopan unionin tasa-arvolainsäädäntöä säädettiin nyt ensimmäistä kertaa yhteispäätösmenettelyllä, jossa Euroopan parlamentti vaikuttaa yhtä paljon kuin jäsenmaat lain sisältöön. [:]

“Tähän asti voimassa ollut EU:n työelämän tasa-arvolainsäädäntö on laadittu 25 vuotta sitten. Direktiiviä oli jo aika uudistaa vastaamaan muuttuneen yhteiskunnan ja työelämä tarpeita”, Heidi Hautala, Euroopan parlamentin esittelijä toteaa.

Merkittävimmät uudet elementit direktiivissä pohjautuvat Hautalan mietintöön ja Euroopan parlamentin vaatimuksiin. Jäsenmaat taipuivat lopulta parlamentin kantaan muun muassa siinä, että työnantajat velvoitetaan aktiivisesti ehkäisemään seksuaalista häirintää työpaikkatasolla. “Tutkimusten mukaan joka toinen nainen joutuu sukupuolisen ahdistelun uhriksi työuransa aikana. Vaikka oikeusteitse haetut korvaukset ja rangaistukset ovat tärkeitä, ahdistelun tapahduttua vahinko on jo tehty. Tarvitaan asennemuutosta työpaikoilla. Tässä direktiivi otti rohkean askeleen eteenpäin”, Hautala iloitsee.

Viime metreillä löytyi sopu myös sukupuolisen ahdistelun määritelmästä. Neuvoston ehdottama määritelmä ei Hautalan mielestä ollut hyväksyttävä: “Jäsenmaat esittivät, että seksuaalisen häirinnän uhrin tulee kaiken muun lisäksi kyetä osoittamaan, että työpaikalle on syntynyt halventava tai hyökkäävä ilmapiiri. Tämä olisi ollut kohtuutonta. Seksuaalinen ahdistelu työpaikalla on usein hyvin salattua. Nöyryytys jää valitettavasti yksin uhrin kannettavaksi.”

Miesten ja isien merkittävä rooli tasa-arvon toteutuksessa tunnustetaan myös eurooppalaisessa keskustelussa. Miehet ovat yhä useammin myös syrjinnän uhreja käyttäessään lakisääteisiä oikeuksiaan perheen ja työelämän yhteensovittamiseen. Euroopan parlamentin vaikutuksesta direktiiviin kirjattiin miehille ja naisille yhtäläinen oikeus äitiys, isyys, vanhempain- tai adoptioloman jälkeen palata työhönsä menettämättä poissaolon aikana työntekijälle kuuluvia etuja.

Hautala sai EU:n jäsenvaltioiden edustajat vakuutetuiksi myös siitä, että työnantajien täytyy järjestelmällisesti ja suunnitelmallisesti edistää tasa-arvoa työpaikoilla, Suomen tasa-arvolainsäädännön esimerkin mukaisesti. Pohjoismainen tasa-arvosuunnittelu leviää näin koko Eurooppaan. “Tasa-arvosuunnittelu on keino kiinnittää työpaikkatasolla huomiota naisten ja miesten eriarvoiseen kohteluun. Sen avulla osa syrjinnästä pystytään toivottavasti karsimaan kokonaan pois. Oikeusteitse haetut korvaukset ovat aina viimeinen oljenkorsi ja näyttävät vain jäävuoren huipun työelämässä tapahtuvasta syrjinnästä.”

Facebook
Twitter
WhatsApp