STM salasi perusteetta geenimaissia koskevat asiakirjat

Sosiaali- ja terveysministeriö menetteli Suomen ja EU-lain vastaisesti, kun se ei antanut julkisuuteen selvityksiä geenimuunnellun maissin vaikutuksista ihmisten terveyteen ja ympäristöön. Korkein hallinto-oikeus on tuoreella päätöksellä kumonnut STM:n aiemman päätöksen. [:] Europarlamentaarikko Heidi Hautala pyysi maaliskuussa 1997 ministeriön alaiselta geenitekniikan lautakunnalta selvityksiä Novartiksen (ent. Ciba Geigy) markkinoille tuomasta geenimuunnellusta maissista. Hautala kanteli kielteisestä päätöksestä KHO:een. Heidi Hautala on erittäin tyytyväinen KHO:n päätökseen: “Kansainvälisessä oikeudessa sovelletaan varovaisuusperiaatetta, jota voi tulkita eriasteisesti. Geenimuunnellun ruoan osalta periaatetta pitäisi mielestäni tulkita siten, että on ensin todistettava tieteellisen tutkimuksen avulla kiistatta, ettei geenimuuntelusta ole haittaa ihmisten terveydelle tai ympäristölle ja vasta sitten päästää näitä tuotteita markkinoille. Nykyinen tulkinta on löyhempi ja tutkimustuloksia tulkitaan eri tavoin.” “STM:n alainen geenitekniikan lautakunta tuntuu noudattavan varovaisuusperiaatetta lähinnä oman toimintansa julkisuuden suhteen: se pitää salassa asiakirjat vedoten niiden sisältämiin liikesalaisuuksiin, kunnes toisin määrätään.” “KHO:n päätöksen jälkeen on ainakin periaatteellisella tasolla kenellä tahansa mahdollisuus tutustua aineistoon, jonka pohjalta geenimuunnellun tuotteen turvallisuus on määritelty”, kommentoi Heidi Hautala. “On ikävää, jos kansalaiset joutuvat hakemaan oikeuksiaan tuomioistuimen kautta, mutta joskus se on ainoa tie. Tämä päätös avaa varmasti mahdollisuuksia myös muille saada tarvitsemiaan asiakirjoja.”

Facebook
Twitter
WhatsApp