Skatt på valutatransaktioner, trots allt?

///Hufvudstadsbladet

Ända tills helt nyligen föreföll Attac-rörelsens krav, dvs valutatransaktionsskatten, lika utopistiskt som avtalet om förbud mot landminor på sin tid kunde tyckas vara. Så inte nu längre. I juli godkände en majoritet i belgiska parlamentet den sk. Tobin-Spahn-lagen och förpliktade därmed landet att införa en skatt på valutatransaktioner.[:]

Därefter har en expertgrupp, tillsatt av Frankrikes president Jacques Chirac, slagit fast att valutatransaktionsskatten vore både önskvärd och genomförbar i teknisk mening.

President Chirac har numera även personligen upprepat detta ställningstagande i FN-högvarteret, under den toppkonferens med 55 deltagande länder som hans kollega, Brasiliens Lula da Silva, anordnade 20 september.

Lulas och Chiracs rapport förklarar vad som borde göras för att bekämpa globaliseringens negativa följder, hur utvecklingshjälpen kan fördubblas och hur man samtidigt kan garantera en stabil och förutsägbar penningström för dessa ändamål. Chiles president Ricardo Lagos, Spaniens premiärminister Rodriguez Zapatero och FN:s generalsekreterare Kofi Annan anslöt sig till rapportens slutsatser i god tid innan toppkonferensen i New York ägde rum.

I den s.k. “antihungerkvintettens” budskap betonas, att internationella skatter kommer att behövas för att infria FN:s millenniemål. Förutom skatt på valutatransaktioner föreslog de fem statscheferna skatt på koldioxidutsläpp, vapenhandel och transnationella företags vinster.

USAs representant på toppkonferensen, jordbruksminister Ann Veneman, tillbakavisade rapportens slutsatser. Enligt henne är internationella skatter odemokratiska.

Undertecknade menar emellertid, att Lulas och Chiracs förlag kan bli viktiga steg på vägen emot global demokrati.

Sammanlagt 113 länder anslöt sig till toppkonferensens deklaration. Bland dessa länder torde också Finland ha varit med. President Halonen och utrikesminister Tuomioja representerade
Finland på toppkonferensen.

Undertecknade hoppas nu att Finland ska höra till de länder som är först med att anordna en internationell konferens, vars syfte består i att avtala om detaljerna och tidtabellen för valutaväxlingsskattens implementering.

Helsingforsprocessen skapar ypperliga möjligheter för att skaffa fram internationellt stöd för detta projekt. Avtalet om förbud mot landminor och inrättandet av den internationella brottsdomstolen ICC kan stå som modeller.  Dessa internationella innovationer kom ju till
genom att några länder tog initiativet, varefter övriga länder småningom följde efter. Till och med vissa supermakters stöd kan till en början undvaras.

Mikael Böök, styrelsemedlem i Attac Finland
Heidi Hautala, riksdagsman (grön)
Kimmo Kiljunen, riksdagsman (sdp)
Heikki Patomäki, Attac Finlands ordförande
Katarina Sehm-Patomäki, verksamhetsledare, NIGD

Facebook
Twitter
WhatsApp