Saharov-mielipiteenvapauspalkinto venäläiselle Memorial – ihmisoikeusjärjestölle

Euroopan Parlamentti myönsi tänään palkinnon venäläiselle ihmisoikeusjärjestö Memorialille, jota päätöksen mukaan edustavat nimeltä mainittuina järjestön puheenjohtaja Oleg Orlov ja sen perustaja, Jeltsinin hallinnon aikainen ihmisoikeusvaltuutettu Sergei Kovalev. Palkinto on myös tunnustus kaikille muille Venäjällä toimiville ihmisoikeuspuolustajille, joista mainitaan nimeltä Ludmila Aleksejeva, Moskovan Helsinki-ryhmän perustaja.[:]

Memorial on työskennellyt aktiivisesti ihmisoikeuspuolustajien oikeuksien edistämiseksi Venäjällä. Palkinnon kohdistamiseen Memorialille vaikuttivat jatkuvat toimittajien ja ihmisoikeusaktivistien ahdistelu, katoamiset ja murhat Venäjällä ja erityisesti Pohjois-Kaukasian alueella. Memorialin toiminta Pohjois-Kaukasiassa on ollut ihmisoikeusaktivistien murhien ja jatkuvan uhkailun takia keskeytyksissä.

Euroopan parlamentin ihmisoikeusalivaliokunnan puheenjohtaja Heidi Hautala huomautti tänään Strasbourgissa, että palkinto on muistutus Anna Politkovskajan, Natalia Estemirovan ja muiden murhattujen ihmisoikeusaktivistien kohtalosta. Natalia Estemirovan murha 15.7.2009 herätti kansainvälisen yhteisön uudestaan huomaamaan, että Venäjällä työskentelevillä ihmisoikeusaktivisteilla ei ole turvaa.

“Palkinto Memorialille on Venäjän johdolle selkeä viesti siitä, että valtion on vihdoin otettava vastuu laajalle levinneestä rankaisemattomuudesta, joka uhkaa ihmisoikeustyötä”, Hautala totesi.

Palkinto annetaan Memorialille Euroopan Parlamentin yleiskokouksen seremoniassa Strasbourgissa 16.12.2009. Palkinnon arvo on 50.000 euroa.

TAUSTAA: Euroopan parlamentti on jakanut vuodesta 1988 saakka Saharov – mielipiteenvapauspalkinnon henkilölle tai järjestölle joka on merkittävästi puolustanut ihmisoikeuksia ja perusvapauksia, erityisesti mielipiteenvapautta. Palkinnolla halutaan myös kiinnittää huomiota vähemmistöjen oikeuksiin, kansainväliseen oikeuteen, sekä oikeusvaltiokehitykseen. Euroopan parlamentti pyrkii näin tuomaan kuuluville palkittujen henkilöiden ja järjestöjen ääntä niin heidän kotimaissaan kuin kansainvälisestikin, sekä tukemaan näiden työtä.

Palkinto jaetaan tunnustuksena vuonna 1989 kuolleen neuvostoliittolaisen Andrei Saharovin elämäntyölle. Saharov pyrki edistämään Neuvostoliitossa ihmisoikeuksia ja taisteli mielivaltaa ja sortoa vastaan. Hänestä tuli kansainvälisesti tunnettu toisinajattelija ja vapaustaistelija ja hänelle myönnettiin Nobelin rauhan palkinto vuonna 1975.

Facebook
Twitter
WhatsApp