Riskirahastoille lepsut säännöt – Eikö talouskriisistä opittu?

Tiedote 11.11.2010

Euroopan parlamentti hyväksyi tänään riskirahastojen säätelyä koskevan EU-lain. Kaksi vuotta sitten puhjennut finanssimarkkinoiden kupla ja siitä seurannut maailmanlaajuinen talouskriisi osoittivat, etteivät vanhat säännöt riitä ohjaamaan rahamarkkinoita. Finanssikuplan syntymiseen vaikuttivat ratkaisevasti juuri riskirahastot, joiden taakse piilotettiin muun muassa arvottomia asuntolainapapereita.[:]
 
– Finanssikriisin ollessa pahimmillaan myös isot poliittiset ryhmät EU-parlamentissa vaativat rahamarkkinoiden tiukempaa valvontaa. Valitettavasti parlamentin oikeisto ja liberaalit nyt käänsivät takkinsa ja antoivat taas tukensa aivan liian löysille säännöille. Nämä ryhmät siis palasivat samaan keinottelua suosivaan politiikkaan, jolla ne aikanaan itse myötävaikuttivat talouskriisin syntymistä, arvostelee Hassi.

– Ulkomailta EU:n markkinoille tulevien rahastojen ei tarvitse noudattaa EU-sääntöjä, kunhan niitä ei aktiivisesti markkinoida EU:ssa. Mikään ei kuitenkaan estä sijoitusneuvojia suosittelemasta asiakkailleen EU-sääntöjen vastaisia rahastoja. Tämä on lepsuilua ja ristiriidassa yhteismarkkinoiden periaatteiden kanssa, moittii Hautala.

– Myöskään rahastojen käyttämää velkarahoitusta ei rajoiteta EU-tasolla. Tämä tarkoittaa, että riskialttiita korttitaloja saa taas ruveta rakentamaan. Kokemus osoittaa, että kun tällaiset korttitalot kaatuvat, ne rysähtävät veronmaksajien syliin. Ne kaatuvat myös yhteiskunnan kaikkein heikompiosaisten niskaan, koska miljardien pankkituet johtavat sosiaaliturvan leikkauksiin, Hassi jatkaa.

Facebook
Twitter
WhatsApp