Rakentavaa kritiikkiä Luomurakentaja-messuilla

Luomurakentajamessut 31.8. – 1.9.2002 Tampereen Pakkahuoneella

Suojelijan tervehdys

Heidi Hautala
Euroopan parlamentin jäsen [:]

Tampereen Pakkahuoneella elo – syyskuun taitteessa järjestettävät messut ovat kolmannet Suomessa järjestettävät Luomurakentaja-messut. Messujen teemaksi on tänä vuonna valittu luonnonmukainen puu ja terveellinen sisäilma. Noin 40 prosenttia kaikesta energiasta kuluu rakentamiseen ja rakennusten käyttöön. Kun keskiverto suomalainen kuluttaa 90 prosenttia ajastaan sisällä, myös sisäilman laadulla on suora yhteys terveytemme tilaan. Tästä on Suomessa saatu ankara läksy esimerkiksi homeskandaalien yhteydessä.

Vaikka luomurakentaminen on terminä melko tuore, ekologisen rakentamisen kehittelyssä on jo nyt otettu vakaita harppauksia. Valtioneuvostolla on periaateohjelma ekologisesti kestävästä rakentamisesta ja myös Suomen Arkkitehtiliitto SAFA on viime vuosina pannut alkuun kokeilualueita ja arkkitehtikilpailuja ekologisen rakentamisen alalla. Tutkimus ja tuotekehittely vaativat julkista tukea. Alan positiivisesta leimasta huolimatta konkreettiset kädenojennukset ovat olleet harvassa.

Luomurakentaminen ei tarkoita vain uusia innovaatioita. Kyse on myös pitkälti siitä, että uutuuksien perässä juoksentelun sijaan annamme arvoa pitkien aikojen kuluessa kehitetyille ratkaisuille. Vanhaa rakennusperinnettä tutkimalla päästään käsiksi kestäviin ja paikallisiin oloihin soveltuviin ratkaisuihin. Luomurakentaja-messujen työnäytös-alueella esitellään, miten järviruoko, olkipaali ja savi taipuvat talon osiksi. On loogista ajatella, että Suomesta kerättävistä materiaaleista saadaan kestäviä rakennuksia maamme vaativiin oloihin.

Toisaalta kyse ei ole pelkästään ekotehokkuudesta ja kansallisromantiikasta. Monimuotoisuus on yksi luomurakentamisen avainsanoja. Ihmisiä halutaan rohkaista ratkaisuihin, joissa omat tarpeet ja mielikuvitus yhdistyvät ympäristön ja perinteen kunnioittamiseen. Parhaimmillaan kyse on myös sosiaalisesti kestävästä rakentamisesta, jossa talorykelmien väliin varataan tilaa lasten leikeille, korttelin kesäjuhlille – arjen yhteisöllisyydelle.

Facebook
Twitter
WhatsApp