Puhemiehistö jarruttaa tahallaan kulukorvausuudistusta

Euroopan parlamentin puhemiehistö on päättänyt ottaa käyttöön vain yhden uuden rajoituksen parlamentin jäsenten leväperäiseen kulukorvauskäytäntöön. Vastaisuudessa parlamentin jäsenet joutuvat matkakorvauksen saadakseen esittämään todisteen siitä, että he ova todella matkan suorittaneet. Päivärahoja sen sijaan maksetaan aiemman käytännön mukaan: olipa parlamentin jäsen paikalla tai ei. Heidi Hautala pitää puhemiehistön tahdonpuutetta uudistukseen erittäin valitettavana: “Kansalaisilla on kaikki syy edellyttää, että runsaskätiset korvaukset pistetään tarkempaan syyniin. Tämä yksi uudistus meni puhemiehistössä läpi hyvin pienellä enemmistöllä. Kaikki muut uudistukset torjuttiin erilaisilla verukkeilla.” Heidi Hautala oli kulukorvauskäytännön uudistusta pohtineen työryhmän jäsen. Työryhmä esitti uudistuksia niin matkakorvauksiin kuin päivärahoihin. Työryhmän mielestä parlamentin jäsenille pitäisi maksaa päivärahoja vain niiltä päiviltä, jolloin he ovat joko olleet äänestämässä Strasbourgissa tai kirjoittautuneet Brysselissä keskusrekisteriin. Parlamentin puhemiehistössä on 15 jäsentä. Vihreällä ryhmällä ei ole siinä edustajaa.

Facebook
Twitter
WhatsApp