Puhe Vihreiden valtuuskunnan kokouksessa: Puolueiden vihertyminen vailla katetta

‘- Kansalaisvapauksia puolustettava

Olen ilolla huomannut kuinka politiikassa on tapahtumassa muutos. Muut puolueet ovat alkaneet puhua aikaisempaa vakavammin ympäristöstä eli vihertyä. Mutta onko kyseessä pelkkä viherpesu, äänestäjien houkuttelu kansalaisten kasvavalla huolella silmiemme edessä avautuvasta ilmastonmuutoksesta? [:]

Sanoista tekoihin on vielä matkaa. Esimerkkinä mainitsen ensi vuoden talousarvion. Valitettavasti hallituksen budjettiesitys ei ole lainkaan ekotehokas.. Siihen jäi vakavia puutoksia, mm. Itämeren suojelu saa vielä odottaa, kun maatalouden ympäristötukien ehtoja ei tiukennettu. VR:n matkalippujen hinnat ovat liian korkeita ja ajoneuvoveron uudistusta päästöperusteiseksi saamme vielä odottaa.

Etenkin on jäänyt toteuttamatta hallitusohjelmaan kirjattu ekologinen verouudistus, joka tekisi mahdolliseksi mm. alentaa pienituloisten tuloveroja, kuten me esitämme. Ja vaikka OECD on jo ties kuinka monta kertaa kehottanut hallituksia lopettamaan ympäristölle haitalliset tukiaiset, entinen meno jatkuu.

Ministeriöissä eletään stagnaation aikaa. Valtiovarainministeriön sekä kauppa- ja teollisuusministeriön ylin virkamiesjohto pitäisi lähettää uudelleenkoulutusleirille, jossa se pantaisiin opiskelemaan uuden ympäristötalouden ABC-kirjaa.

Näin ehkä vihdoin saataisiin laajasti tunnustetut taloudelliset ohjauskeinot käyttöön. Talouskasvun ja luonnonvarojen kulutuksen yhteys tulisi katkaista lopullisesti vuoteen 2015 mennessä, minkä luonnonsuojeluliitto on esittänyt seuraavan hallituksen tavoitteeksi.

ASEM-kokouksessa hyväksyttiin 38 maan yhteinen ilmastonmuutosjulkilausuma. Se ei tuo mitään olennaista uutta, mutta tekee yhteisten maailmanlaajuisten ponnistelun Yhdysvalloille vaikeammaksi. Tässä yhteydessä Ruotsin varapääministeri Bosse Lindholm sanoi, että Ruotsissa ja muissa pohjoismaissa on ymmärretty, että taloudellinen toimeliaisuus ja ympäristönsuojelu voivat tukea toisiaan ja että tälle tielle on tosissaan lähdetty. Ainakaan Suomi ei kuulu tässä “muihin pohjoismaihin”.

Suomessa puolueiden vihertävät puheet ovat varmasti seurausta havainnosta, että ihmiset ovat huolissaan ilmastonmuutoksesta. Lehtien viikonloppuliitteissä on kymmenen kohdan listoja siitä, mitä ihmiset voivat itse tehdä. Mutta ponnistelut valuvat hukkaan, jos poliitikot aina vain lykkäävät päätöksiä. On alettu ymmärtää, että toimimattomuuden lasku kasvaa vuosi vuodelta. Seuraavan hallituksen ohjelmassa onkin luotava niin kansalaisille kuin yrityksille kannustavat puitteet oman kortensa kekoon kantamiselle.

Al Gore on aivan meidän linjallamme: on aika viedä ilmastoystävälliset valinnat koviin investointipäätöksiin. Jo kauan on ollut olemassa eettisiä sijoitusrahastoja, mutta nyt on institutionaalisten sijoittajien kuten eläkerahastojen ja kansainvälisten kehityspankkien alettava kantaa vastuuta.
Kokoomuksen talousosaaminen harhaa

Mielestäni talousosaamisestaan ja yritysystävällisyydestään kuuluisaksi tulleen kokoomuksen maine on väärä. Se ei ymmärrä kasvavan ympäristöliiketoiminnan tarpeita lainkaan, eikä niitä mahdollisuuksia, joita ilmastotalkoot tuovat Suomen taloudelle. Kokoomuksen vastaus ilmastonmuutokseen on aina vain ydinvoima – joka vie markkinat uusiutuvilta energiamuodoilta. Ydinvoimalatyömaan urakat valuvat ulkomaille ja ydinvoima työllistää lyhytaikaisesti ja lähinnä paikallisesti. Uusiutuvat energiamuodot työllistäisivät koko maassa ja saisivat aikaan ekologisesti kestävää talouskasvua. Suomesta voitaisiin tehdä eräänlainen Pohjolan Saudi-Arabia uusiutuvan energian suhteen.

Vihreät ovat jo pitkään rakentaneet suhteita ympäristöalan yrityksiin ja osallistuneet pohdintoihin siitä, miten niiden toimintaedellytyksiä voidaan parantaa. Valitettavasti lakeja ja veroja säädetään yhä yritysmaailman takapenkin taavien ehdoilla, eikä niillä ole aikomustakaan kantaa vastuuta yhteiskunnasta ja ympäristöstä. – Niiden jotka haluavat nähdä ympäristöystävällisten yritysten menestyvän, kannattaa todella äänestää oikeita vihreitä.

Valtiovarainministeri Eero Heinäluoma puhui eduskunnassa budjettia esitellessään siitä, että valtion paisuneen velkaosuuden “jokainen sentti on pois lapsiemme ja lastenlapsiemme hyvinvointipalveluista ja korot vielä päälle”. Puheessa ei ollut sanaakaan ympäristöstä, eikä ministeri puhunut mitään siitä, että jätämme myös ekologisen velan tuleville sukupolville.
Yleisen turvallisuuden ja kansalaisvapauksien jännitteestä

Vapaa kansalaistoiminta on hyvin tärkeä väline maailman muuttamiseksi oikeudenmukaisemmaksi ja vihreämmäksi. Olen huolestunut siitä ilmapiiristä, jossa aika moni suomalainen ja myös päättäjä kiirehtii kiittämään poliisia viime lauantain ns. mellakan kukistamisesta. Meidän kantamme on selkeä: Emme hyväksy väkivallan käyttöä emmekä huliganismia, ja edellytämme, että poliisi ei syyllisty ylilyönteihin, joilla estetään ihmisiä osoittamasta laillisesti mieltään. Smash ASEM -mielenosoituksen tapahtumat on tutkittava perusteellisesti, puolin ja toisin.

On myös syytä käydä kunnollista keskustelua siitä, missä kulkee raja yleisen turvallisuuden säilyttämisen ja kansalaisten sanan- ja kokoontumisvapauden välillä. 9/11 jälkeen on kaikkialla alettu yhä enemmän ottaa käyttöön ennaltaehkäiseviä toimia terrorismiuhan torjumiseksi. On tarkkaan seurattava, mihin kaikkeen niitä käytetään ja minkä tiedon varassa.

Helsingin poliisipäällikkö, poliisikomentaja Riikonen ylitti kirkkaasti rajan arvostellessaan YLE:n Smash ASEM -uutisointia ja vihjatessaan, että saman yhtiön isännöimien euroviisujen turvajärjestelyissä voi tulla ongelmia. Turvallisuusviranomaiset eivät saa harrastaa minkäänlaista uhkailua tai kiristystä. Sisäministeri Kari Rajamäen on tuomittava poliisipäällikön puheet.

Olen iloinen, että myös porvarillisina pidetyissä, liberaaleissa piireissä on huomattu, mitä tapahtuu. Suomen Kuvalehden päätoimittaja Tapani Ruokanen on käyttänyt tärkeän puheenvuoron vaatiessaan rajaa poliisin valtuuksien kasvattamiselle.

Facebook
Twitter
WhatsApp