Puhe täysistunnossa 21.10 – Euroopan ulkosuhdehallinto

Euroopan ulkosuhdehallinnon perustamiseen liittyvät institutionaaliset näkökohdat – Euroopan ulkosuhdehallinnon perustaminen: jäsenvaltioiden kanssa käytävien neuvottelujen tilanne (keskustelu)

Heidi Hautala (Verts/ALE ). – Arvoisa puhemies, arvoisa komissaari Ferrero-Waldner, haluaisin kiinnittää huomiotanne siihen, että Euroopan unioni on sitoutunut kaikessa toiminnassaan noudattamaan ihmisoikeuksia, ja niihin kuuluvat tietenkin myös täällä jo mainitut naisten oikeudet. Itse uskon että yhteinen ulkosuhdehallinto kyllä parantaa meidän mahdollisuuksiamme ottaa ihmisoikeudet kaikessa toiminnassa huomioon, mutta ei tämä itsestään tapahdu.[:]

Haluaisinkin kuulla teiltä, millä tavalla te aiotte varmistaa sen, että ihmisoikeudet ja tasa-arvopyrkimykset valtavirtaistetaan tähän tulevaan ulkosuhdehallintoon. Annan teille esimerkin: kaikki EU:n delegaatiot eivät tällä hetkellä täysin noudata meidän yhdessä sopimiamme seitsemää ihmisoikeussuuntaviivaa. Nyt meillä on tilaisuus esimerkiksi koulutuksen avulla lisätä tällaisten asioiden painoarvoa ja Brokin mietinnössähän mainitaan myös koulutus. Niinpä olisin kiinnostunut kuulemaan teidän mielipiteenne näistä asioista.

Facebook
Twitter
WhatsApp