Puhe mielenosoituksessa Tammisaaren synnytysosaston puolesta

Hyvät Tammisaaren synnytysosaston puolustajat!

Lähetän teille tukeni Euroopan parlamentista.

HUS:n hallitus päättää Tammisaaren synnytysosaston tulevaisuudesta reilun viikon kuluttua. Olisi erittäin lyhytnäköistä lakkauttaa osasto, koska Tammisaaressa on paljon erityisosaamista, jota ei ole missään muualla Suomessa.[:]

Tammisaaren synnytysosasto on edelläkävijä synnytyksen hoidon ja suunnittelun kehittäjänä. Yksi osoitus hyvästä laadusta on muilta sairaanhoitoalueilta hakeutuvien synnyttäjien suuri määrä. Tammisaari onkin ansainnut WHO:n ja Unicefin
Baby Friendly -sertifikaatin jo vuonna 1996 ensimmäisenä Suomessa. Miksi tulisi ajaa alas juuri se paikka, joka saa parasta palautetta?

Speciellt är jag bekymrad om den svenskspråkiga servicen. Förlossningen är en känslofull händelse, det är alltså ytterst viktigt att man kan använda sitt eget språk. Om förlossningar i Ekenäs läggs ner, är också gynekolog- och barnläkarjourtjänsterna under hot.

Esitetyt lakkautuksen perustelut, kuten säästöt ja turvattomuus, ontuvat. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin eli HUS:n asettaman työryhmän raportissa todetaan, että Tammisaaren synnytysosaston sulkemisella saavutettavien säästöjen määrä on epävarma. Tammisaaressa on HUS:n pienistä sairaaloista alhaisin vastasyntyneiden kuolleisuus. Kaikki anestesia- ja synnytyspäivystäjät päivystävät sairaala-alueella.

Kaiken lisäksi Naistenklinikka on menossa remonttiin 2012 ja hyvin suuri määrä synnytyksiä joudutaan siirtämään HUS:n muille synnytysosastoille. Lisätilaa HUS:n sisällä suunnitellaan saatavan muuttamalla Kätilöopiston Haikaranpesä, HUS:n toinen pehmeän synnytyksen yksikkö, synnytyssaliksi.

Tammisaari kannattaa säilyttää, koska siellä on hyvin koulutettu, motivoitunut ja sitoutunut henkilökunta ja koska siellä huolehditaan hyvin perheistä: kaikille on tarjolla perhehuone, imetysohjausta ja lääkkeettömiä kivunlievityskeinoja.

Hyvät ystävät, lakkauttamisen sijaan tulisi ottaa oppia Tammisaaren synnyttäjän tarpeiden ja tunteiden huomioimisesta.

Virallisen selvityksen lisäksi teki HYKS:n naisten ja lastentautien tulosyksikön johtaja, ylilääkäri Jari Petäjä oman selvityksen synnytystoimintojen järjestelytarpeesta vuosina 2009-2015. Hän kannatti Tammisaaren synnytysten lakkauttamista. Dosentti Martti Hirn on tuonut esille tämän selvityksen ongelmat: siitä ei löydy sellaista tosiasiaa, joka tukisi nimenomaan Tammisaaren synnytystoiminnan lopettamista. Se antaa vain todisteita kaikkien pienten sairaaloiden synnytysten lopettamiselle.

Tammisaaren synnytystoiminnalle on annettava työrauha ainakin vuoteen 2015, jolloin Naistenklinikan peruskorjauksen on määrä valmistua. Tällöin Tammisaarta on tarkasteltavana osana synnytys ja sairaalatoiminnan kokonaisuutta ja erityisesti alueellisena ja kielellisenä kysymyksenä. På grund av långa avstånd behövs i Västra Nyland ett sjukhus, i vilket man får service på svenska.

Me tarvitsemme pehmeän vaihtoehdon eli äitimyönteisen ja ihmisläheisen Tammisaaren synnytysosaston.

Mitä te tähän vastaatte?

Facebook
Twitter
WhatsApp