Piraattien haastateltavana

Piraattipuolueen lehti Purje haastatteli Heidi Hautalaa.[:]

Heidi Hautala on ilmaissut tyytymättömyyttään Acta-sopimusta kohtaan blogissaan. Purje tavoitti kiireisen edustajan sähköpostitse haastateltavaksi kiistanalaisen sopimuksen tiimoilta.

***

MITÄ TIETOJA EUROPARLAMENTAARIKOT OVAT SAANEET ACTASTA JA MILTÄ TAHOILTA?
Komissiolta ei ole tullut spontaanisti juuri mitään tietoa. Eräät edustajat ovat esittäneet kirjallisia kysymyksiä komissiolle, joihin on tullut kierteleviä vastauksia. Yleisesti ottaen blogosfäärin paras lähde Acta-tietouteen.

KUINKA KIINNOSTUNEITA PARLAMENTAARIKOT OVAT OLLEET ACTASTA?
Eräät ovat olleet erittäinkin aktiivisia – suurin osa ei liene koskaan kuullutkaan.

ONKO PARLAMENTILLA MAHDOLLISUUKSIA PUUTTUA ASIAAN? MITEN?
EU-lainsäädännön mukaan pitäisi olla. Lissabonin sopimuksen mukaan parlamenttia tulisi informoida koko kansainvälisen sopimuksen neuvottelujen ajan, eikä sopimusta saa panna täytäntöön ilman parlamentin suostumusta. Ainakaan tämä ensimmäinen ehto ei ole toteutunut.

ACTASTA PUHUTAAN KAUPPASOPIMUKSENA, JONKA EI PITÄISI VAIKUTTAA NEUVOTTELUISSA MUKANA OLEVIEN VALTIOIDEN LAINSÄÄDÄNTÖÖN. VAATISIKO ACTA NYKYISEN MUOTOISENA EU-LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTTAMISTA? MILLÄ TAVOIN?
Actan täsmällinen nykyinen muoto ei ole tiedossa ainakaan minulle. Se on tiedossa, että USA haluaa sopimukseen ehtoja, jotka menevät pitemmälle kuin nykyinen EU-lainsäädäntö.

KOETKO HYVÄKSYTTÄVÄKSI MENETELMÄN, JOSSA KAUPPASOPIMUS LAADITAAN VÄHIN ÄÄNIN SULJETTUJEN OVIEN TAKANA, JA SITTEN AJETAAN VAUHDILLA LÄPI PARLAMENTISSA?
En.

KUKA SALAILUSTA HYÖTYY, MIKÄ SIIHEN ON MOTIIVINA? MIKSI KANSAINVÄLISIÄ SOPIMUKSIA VALMISTELLAAN NÄIN? MITÄ HAITTAA AVOIMUUDESTA OLISI?
Tarkoituksena on tietysti välttää epäilyttävien asioiden päätyminen yleiseen tietoisuuteen. MIKSI EUROOPPALAISET

HALLITUKSET OVAT NIINKYVYTTÖMIÄ LISÄÄMÄÄN NEUVOTTELUIDEN LÄPINÄKYVYYTTÄ?
En ole huomannut, että ne olisivat yrittäneetkään lisätä avoimuutta. Eräistä asiapapereista välittyy vaikutelma, että yllättäen Iso-Britannia olisi EU-jäsenvaltioista tässä asiassa avoimuusmyönteisin.

MITEN USKOT SALAMYHKÄISYYDEN VAIKUTTAVAN IHMISTEN JA VARSINKIN NUORTEN NÄKEMYKSIIN DEMOKRATIASTA JA POLITIIKASTA YLIPÄÄTÄÄN? EIKÖ TÄLLAINEN MENETELMÄ LASKE TURVALLISUUDENTUNNETTA PÄÄTÖKSENTEON SUHTEEN?
Tietysti yleinen luottamus politiikkaan vähenee.

MIKÄ ON HENKILÖKOHTAINEN SUHTAUTUMISESI ACTAA KOHTAAN JA LAAJEMMIN IMMATERIAALIOIKEUKSIIN? KOETKO, ETTÄ TEKIJÄNOIKEUS VOI OLLA TÄRKEÄMPÄÄ KUIN YKSITYISYYDENSUOJA?
Tekijänoikeus on tärkeä väline, ja sillä on sinänsä olemassaolon oikeus. Ihmisten perusoikeuksien on kuitenkin aina oltava etusijalla. Suhtautumiseni Actan varsinaiseen sisältöön riippuu siitä, millainen se tulee olemaan. Jos EU-lainsäädäntöön ei tule muutoksia, minulla ei lähtökohtaisesti ole ongelmia sen kanssa.

Facebook
Twitter
WhatsApp