Pelastetaan 50 000 naista vuodessa

FullSizeRender copyAbortti on aiheena kiistanalainen ja herkkä, vaikka kyse on naisen oikeudesta omaan kehoonsa ja elämään. Ei ole kauaa siitä, kun eurooppalaisilta naisilta puuttui mahdollisuus valita.

Naisten seksuaalioikeuksilla ja lisääntymisterveydellä on laajat sosiaaliset ja taloudelliset vaikutukset. Ne, jotka kuvittelevat, että naisten oikeudet kieltämällä, abortit katoavat, ovat vaarallisilla vesillä.

Pohjoismainen, suhteellisen liberaali politiikka, seksuaalikasvatus ja ehkäisy ovat osoittautuneet toimiviksi. 70-luvulta, jolloin nykyinen lainsäädäntö tuli voimaan, aborttien määrä on puolittunut. Meillä yli 90 prosenttia aborteista tehdään sosiaalisista syistä.

Suuressa osassa maailmaa tilanne on kuitenkin toinen. Latinalaisessa Amerikassa, jossa lainsäädäntö on kireä, abortteja tehdään yli kolme kertaa enemmän kuin Suomessa.

Laittomiin, vaarallisiin abortteihin kuolee vuosittain WHO:n laskelmien mukaan 47 000 naista. Tiukan politiikan lisäksi köyhyys ja ehkäisyn puute pakottavat riskiabortteihin. Terveyspalveluja ei ole välttämättä ole saatavilla tai hoitohenkilöstöltä puuttuu tarpeellinen koulutus.

Euroopan parlamentin naisten oikeuksia puolustavassa työryhmässä kampanjoimme turvallisen abortin puolesta. Tavoitteena on saada vaaralliset abortit loppumaan tämän sukupolven aikana. Time to Act – kampanjalla halutaan mobilisoida mepit sekä tasa-arvo- ja kehitysyhteistyötoimijat toimimaan sen puolesta eri foorumeilla. Tavoite on oltava mukana YK:n tulevissa kestävän kehityksen tavoitteissa ja osana EU:n kehitysyhteistyötä ja -rahoitusta.

Lisääntymisterveys on kannattava investointi. Jos virallisesta kehitysavusta ohjattaisiin yksikin prosentti kehitysmaiden naisten ehkäisyyn, säästyisi miljoonia henkiä kaikki sosiaaliset ja taloudelliset tekijät huomioiden.

On muistettava, että kukaan ei kannata tai toivo aborttia. Kyse on naisten oikeudesta elää ja valita. Ja 50 000 ihmishengestä vuosittain. Nyt on aika toimia.

Hyvää kansainvälistä naistenpäivää.

 

 

 

Facebook
Twitter
WhatsApp