Parlamentti päätti neuvottelukannastaan EU:n monivuotiseen rahoituskehykseen

Euroopan parlamentin kanta tuleviin neuvotteluihin EU:n monivuotisesta rahoituskehyksestä on nyt lyöty lukkoon. Kehityspolitiikan osalta tulos näyttää hyvältä: parlamentti vaatii selväsanaisesti, että erillinen kehitysyhteistyön rahoitusväline on säilytettävä ja että kaikessa kehitysyhteistyössä on noudatettava tehokkuuden periaatteita.

Komission budjettikaavailuista vuotaneet dokumentit ovat sen sijaan huolestuttavaa luettavaa. Komissio pyrkii selvästi niputtamaan lähes kaikki ulkoiset rahoitusvälineet yhteen. Tämä heikentäisi radikaalisti demokraattista valvontaa ja seurantaa kehitysyhteistyössä sovittujen tavoitteiden toteutumisesta. Vaikuttaa siltä, että komissio pitää geopoliittisia intressejä oleellisempina kuin pitkäjänteistä työtä köyhimpien eteen.

Ihmiskunnalla on käsissään monitahoisia globaaleja haasteita. Niiden ratkaisussa emme saa epäonnistua. Toivon, että komissio ottaa nyt saavutetun parlamentin kannan tosissaan: monivuotisen rahoituskehyksen on oltava kokonaisuudessaan linjassa YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden kanssa.

Facebook
Twitter
WhatsApp