Parlamentti äänesti suhteistaan komissioon

“Neuvoston pyrkimys salailuun turvallisuus- ja puolustuspolitiikassa on kasvanut Feiran huippukokouksen myötä”, Euroopan parlamentin jäsen Heidi Hautala (vihr.) arvioi tänään Strasbourgissa.[:] Parlamentin täysistunnossa puhunut Hautala sanoi, että neuvoston viimeviikkoinen puuttuminen parlamentin ja komission suhteita määrittelevään puitesopimukseen oli täysin kestämätöntä. Vihreä ryhmä veti tukensa pois sopimukselta sen jälkeen kun komissio ja parlamentin suurimmat ryhmät olivat taipuneet painostukseen ja muuttaneet sopimuksen tekstiä neuvoston toiveiden mukaisesti. Sopimuksessa määrätään mm. parlamentin oikeudesta saada komissiolta luottamuksellisia asiakirjoja. “Neuvosto painosti, ja suorastaan kiristi komissiota poistamaan puitesopimuksesta kohdan, jonka mukaan jäsenvaltiot, toimielimet ja kansainväliset järjestöt olisivat joutuneet edes perustelemaan sen, että ne eivät halua luovuttaa joitakin luottamuksellisia tietoja. Vaadimme nyt neuvostolta julkista ja avointa selitystä siitä, aikooko se kunnioittaa parlamentin ja komission suhteita, vai aikooko se sekaantua niihin jatkossakin”, Hautala sanoi. Hautalan mukaan neuvoston toiminta on suoraa seurausta Feiran huippukokouksesta. “Feiran huippukokouksessa päätettiin, että Nato luovuttaa salaisia tietoja yhteisiä sotilaallisia suunnitelmia varten. Erityisesti suuret jäsenmaat haluavat kehittää turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa keskenään parlamentaarisen valvonnan ulottumattomissa”, Hautala sanoi. Hautalan mukaan myös komissio tulee kärsimään neuvoston salailupyrkimyksistä, kun EU:n toimielimet yritetään sulkea yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan ulkopuolelle. Taustalla vaikuttaa Naton huoli siitä, että sen luottamukselliset asiakirjat vuotavat komission kautta parlamenttiin, ja sitä kautta julkiseen keskusteluun. “Komission ja parlamentin on jatkossa oltava kiinteä osa yhteisen turvallisuus- ja puolustusulottuvuuden kehittämistä, koska nykyaikana mikään alue EU:n toiminnassa, ei edes ulko- ja turvallisuuspolitiikka, voi olla avoimuuden pelisääntöjen ulkopuolella”, Hautala totesi.

Facebook
Twitter
WhatsApp