Parlamentti äänesti itselleen epäluottamuslauseen

“Menemällä mukaan kompromissiratkaisuun ja antamalla luottamuslauseen komissiolle, Euroopan parlamentin enemmistö luopui omista valtaoikeuksiaan ja toisaalta väisti omaa velvollisuttaan valvoa komission toimintaa”, arvioi Heidi Hautala (vihr.). [:] Ratkaisu heikentää talousarvion valvontavaliokunnan asemaa. Se oli keskeinen toimija koko luottamuskriisissä. Se penkoi esiin komission hallinnon ongelmat ja komissaareja koskevat petosepäilyt ja väärinkäytökset. Keskustelu näistä tuskin laimenee äänestyksen tuloksena. Kompromissiratkaisuun kuuluu osana “riippumattoman, parlamentin ja komission suojeluksessa toimivan” asiantuntijaelimen perustaminen. Tämän “viisasten kerhon” pitäisi jättää selvitys maaliskuun puoliväliin mennessä. Hautala muistuttaa, että ainoa riippumaton tutkintaelin on tilintarkastustuomioistuin. “Ongelmia lykätään nyt tulevaisuuteen, vaikka ratkaisua perusteellaankin sillä, että tärkeät kuukaudet ovat edessä. Voiko tällaisella hallintokulttuurilla ottaa vastaan uusia jäsenmaita, mihin Agenda 2000 -ohjelman on määrä johtaa? Ellei pöytää putsata kunnolla, ollaan vuonna 2005 todella suurten hallinnollisten ongelmien edessä.” Luottamuslauseäänestys toi Hautalan mielestä esiin komission ylimielisyyden: parlamentin pitäisi tämän prosessin mukaan nauttia komission luottamusta, eikä päinvastoin. Komissio tilasi luottamuslauseen ja nyt parlamentti antautui mukaan leikkiin. Torstain äänestyksessä peräti 214 edustajaa äänesti epäluottamusta komissiolle, mikä osoitti, että saavutettu kompromissi on aikamoinen näennäisratkaisu. Monet poliittiset ryhmät hajosivat äänestyksissä, mutta vihreä ryhmä äänesti yksimielisesti epäluottamuslauseen puolesta. “Kun seuraavaa komissiota nimitetään, sen on oltava aidosti poliittisessa vastuussa parlamentille ja jäsenmaille. Parlamentille on annettava oikeus antaa epäluottamuslause komission yksittäisille jäsenille”, totesi Hautala. “Komission hallinnollinen remontti edellyttää eritoten aidon avoimuuden ilmapiirin luomista. On syytä keskustella perin pohjin myös komission virkamiehiä koskevista säännöistä. Ei voi olla oikein, että asioiden vuotaminen on ainoa keino tuoda esiin komission sisäisiä värinkäytöksiä.”

Facebook
Twitter
WhatsApp