Parlamentin tuki seksuaalioikeuksille ja sitoville yritysvastuusäännöille

Parlamentti äänesti tänään uusista YK:n vuoden 2015 jälkeisistä kestävän kehityksen tavoitteista, jotka ovat jatkoa vuosituhattavoitteille.

Vuosituhattavoitteet onnistuivat vähentämään köyhyyttä, mutta maiden välinen ja sisäinen eriarvoisuus kasvoi. Köyhyyttä ja eriarvoisuutta on yhä vähennettävä ja ympäristön ja ilmaston kannalta siirryttävä kestävämpään tuotantoon ja kulutukseen. Tavoitteet eivät koske vain kehitysmaita, vaan myös meitä suomalaisia ja meidän kulutustottumuksiamme.

Hallitusten väliset Post 2015 -neuvottelut alkavat ensi vuoden alussa. Keskustelujen pohjana on kesällä valmistunut YK:n avoimen työryhmän raportti, jonka tavoitteista, kuten hyvästä hallinnosta ja turvallisemmista yhteiskunnista, on pidettävä kiinni ja tavoiteltava vielä kunnianhimoisempia tavoitteita.

Näin kansainvälisenä päivänä naisiin kohdistuvan väkivallan lopettamiseksi oli hienoa nähdä, että parlamentti korosti myös naisten ja tyttöjen oikeuksia. Niiden kunnioittaminen ja saavuttaminen ei ole vain moraalisesti oikein, vaan myös talouskehityksen edellytys. Parlamentin enemmistö tuki myös sitä, että kehitystavoitteisiin otetaan mukaan seksuaali- ja lisääntymisterveyden ja -oikeuksien lisäksi seksuaalioikeudet. Tämä siitäkin huolimatta, että parlamentista ja useista jäsenmaista löytyy paljon vastustusta. EU:n tehtävä onkin puolustaa näitä oikeuksia.

Kehitystä ei saavuteta pelkän kehitysavun turvin. Kauppa- ja maataloussektori tarvitaan mukaan. Parlamentti vaati myös yrityksiä mukaan kestävään kehitykseen ja sitovia yritysvastuusääntöjä. Monia askelia on otettu vapaaehtoisen yritysvastuun vahvistamiseksi. Tämä ei kuitenkaan riitä, vaan tarvitaan laillisesti sitovat säännöt. Ne ovat eduksi myös niille yrityksille, jotka jo nyt toimivat vastuullisesti.

Facebook
Twitter
WhatsApp