Parlamentin enemmistö puolusti ilmanlaatu- ja jätedirektiivejä

Eilisessä täysistunnossa parlamentti ei saanut aikaiseksi yhtenäistä vastausta komission vuoden 2015 työohjelmaan poliittisten ryhmien välisten kinastelujen vuoksi. Jokainen ryhmistä oli laatinut oman päätöslauselmansa, joista jokaisesta äänestettiin erikseen. Kaikki muut paitsi Euroopan kansanpuolue (kokoomusmepit) vastustivat jyrkästi komission aikomusta peruuttaa ilmanlaatua ja jätepakettia koskevat lainsäädäntöehdotukset.

Vaikka äänestys oli fiasko eikä parlamentti saanut ilmastua yhteistä kantaansa komission suunnitelmasta, oli selkeää, että enemmistö piti ilmanlaatudirektiivin ja jätepaketin säilyttämistä ehdottoman tärkeinä. Meppien enemmistö on tietoinen siitä, että 400 000 eurooppalaista menehtyy vuosittain ilmansaasteiden seurauksena, ja toivoo EU-toimia.

Komission mukaan ehdotukset ovat huonosti valmisteluja ja se on luvannut tuoda parlamentille ja neuvostolle paremmat versiot vielä tämän vuoden aikana. On kuitenkin epäselvää, mikä Barroson komission tekemissä ehdotuksissa on vikana.

Ympäristöministerien neuvosto ilmaisi jo aiemmin viime kuussa vastustavansa ehdotusten vetämistä pois.
Parlamentilla ei ole veto-oikeutta tai mahdollisuutta muuttaa komission ehdottamaa työohjelmaa.
Komissio on kuitenkin ilmoittanut odottavansa parlamentin ja neuvoston näkemyksiä ennen kuin se virallisesti päättää ehdotusten kohtalosta. Odotamme, että se ottaa myös näkemykset tosissaan.

Facebook
Twitter
WhatsApp