Parlamentaarikot Esso-boikottiin

Transatlanttiset suhteet kriisissä. EU:n ja Yhdysvaltojen väliset suhteet ajautuivat vaikeaan tilanteeseen, kun Yhdysvaltain uusi hallitus päätti jättäytyä Kioton-ilmastosopimuksen ulkopuolelle. Heidi Hautalan mielestä tilannetta voisi kuvailla kriisiksi, sillä maailman suurimpina kauppaliittoumina molemmat osapuolet ovat suurimmaksi osaksi vastuussa maailmanlaajuisesta kehityksestä. [:] “Transatlanttisissa suhteissa tulisi jatkossa huolehtia siitä, että kehitetään ratkaisuja maailman sosiaalisesta eriarvoisuudesta aiheutuviin ongelmiin ja etsitään yhdessä välineitä kestävään kehitykseen”, Hautala korostaa. Hautala kiittää Euroopan unionin neuvostoa ja komissiota siitä, että pääministeri Persson ja komission puheenjohtaja Prodi lähettivät Tukholman huippukokouksen aikana kirjeen Yhdysvaltain presidentille. He korostivat Kioton pöytäkirjan merkitystä ja totesivat erityisesti, että Kioton pöytäkirjan ilmastopolitiikka on olennainen osa EU:n käsitystä transatlanttisista suhteista. “Me emme voi mitään sille, jos Yhdysvallat haluaa tulla maailman viimeiseksi vanhan tekniikan ulkomuseoksi kieltäytymällä kehittämästä ilmastoystävällisiä ratkaisuja. Euroopan unionista pitää siitä huolimatta kehittyä maailman johtava alue tässä suhteessa. Me voimme kuitenkin kutsua Yhdysvallat mukaan tähän ilmastopolitiikkaan, jolla on myös hyviä taloudellisia vaikutuksia”, toteaa Hautala. Hautala on myös hyvin huolissaan siitä, että Yhdysvalloissa aiotaan käyttää maailmanlaajuisia voimavaroja ohjuspuolustusjärjestelmään. Hänen mielestään tämä seikka tulee todennäköisesti lisäämään maailmanlaajuisia uhkia. Euroopan unionin tulisi pidättäytyä osallistumasta tähän toimintaan. Sen sijaan Yhdysvallat tulisi vakuuttaa siitä, että maailmassa edistetään turvallisuutta ratkaisuilla, jotka perustuvat kestävän kehityksen maailmanlaajuiseen edistämiseen niin sosiaalisella kuin ekologisellakin saralla. Osoittaakseen Yhdysvalloille, että sen kielteisellä Kioto-päätöksellä on taloudellisia haittavaikutuksia, Euroopan parlamentin Vihreä/EVA -ryhmä on tehnyt aloitteen Esso-boikotista. Exxon-Mobil -öljy-yhtiö oli yksi suurimmista republikaanien viimeisimmän presidenttikampanjan tukijoista. Kyseinen öljy-yhtiö oli myös yksi merkittävimmistä yrityksistä, jotka lobbasivat Yhdysvaltojen hallituksen kielteisen Kioto-päätöksen puolesta. Yli sata parlamentin jäsentä eri maista ja poliittisista ryhmistä on jo allekirjoittanut vetoomuksen vain muutaman päivän jälkeen boikottikampanjan käynnistämisestä.

Facebook
Twitter
WhatsApp