Panaman paperit pakottavat EU:n toimiin

Kansainvälisen toimittajaryhmän sunnuntaina julkistamat Panaman paperit toivat päivänvaloon ennennäkemättömän määrän veroparatiisien salaisuuksia. Veroparatiiseihin piilotetun rahan määrää on vaikea tutkia, mutta valtaisa kokoluokka on päättäjien tiedossa. EU-valtiot menettävät vuosittain jopa tuhat miljardia, Suomi vähintään satoja miljoonia. Julkilausumissa harva valtionjohtaja puolustaa veroparatiisitaloutta, päinvastoin.

Ratkaisuja veronkierron ja verovälttelyn torjumiseen on jarrutettu, mutta nyt paine avoimuuden ja läpinäkyvyyden lisäämiseksi pakottaa EU:n jäsenmaat vihdoin tekemään todellisia päätöksiä. Kenellekään ei ole Panaman paperien jälkeen epäselvää, että rikkaat piilottavat miljoonansa ja köyhät maksavat laskun leikkauksina. Keskeinen vaatimus on, että yritysten tosiasialliset omistajat julkistetaan avoimissa rekistereissä.

Ensi viikolla komissio esittelee ehdotuksensa suuryritysten maakohtaisesta tilinpäätösraportoinnista. Vihreät ajoivat sitä parlamentissa ja saivat taakseen niukan enemmistön. Julkinen maakohtainen raportointi on omiaan lisäämään verotuksen läpinäkyvyyttä. Käynnistin Kataisen hallituksessa valtio-omisteisten yhtiöiden verojalanjäljen raportoinnin, jonka toteuttaminen aloitettiin Sirpa Paateron ministeriaikana. Virkamiesjohtoa tämä ei kuitenkaan ole innostanut.

Komission esitys maakohtaisesta veroraportoinnista EU:ssa on vasta alku. Se on rajattu koskemaan vain suuria monikansallisia yhtiöitä, eikä yrityksiä vaadita julkistamaan EU:n ulkopuolisia toimintojaan. Panaman paperit osoittavat, että EU:n rajojen sisällä tapahtuvan toiminnan raportoiminen ei todellakaan riitä. On perusteltua vaatia, että veroraportointi on julkista kaikille, ei vain viranomaisille.

Panaman paperit eivät ole ensimmäinen veronkiertoa koskeva tietovuoto. Vuosi sitten toimittajat paljastivat Luxemburgin suuryritysten kanssa tekemät edulliset verosopimukset. Sitä ennen tuotiin julki Sveitsin pankkien salaisuuksia. Yleisen edun toteutuminen on lähes joka kerran vaatinut sitä, että organisaation työntekijä on tuskastunut väärinkäytöksiin.

Ensi viikolla parlamentin on määrä äänestää liikesalaisuuksia koskevasta direktiivistä. Yrityksistämme huolimatta siihen ei saatu mukaan paljastusten tekijöiden suojelua. Veropaljastuksien lisäksi Volkswagenin päästöhuijaus osoitti, että pilliinpuhaltajat tarvitsevat parempaa suojaa, että tiedot yrityksien väärinkäytöksistä tulisivat ilmi. Nyt olisikin otettava aikalisä liikesalaisuusdirektiiviin, jotta pilliinpuhaltajien suojelu voidaan toteuttaa.

Tuore tietovuoto on jo pudottanut päitä. Demokratian esikuvamaassa, Islannissa pääministeri erosi. Samaa ei voida odottaa diktatuureilta, joita yhdistävät paitsi hyvin koordinoidut kansalaisten sortotoimet myös korruptoituneiden vallanpitäjien harjoittama varastaminen. Venäjällä Panaman paperit on kuitattu lännen informaatio-operaatioksi, vaikka nyt saatiin ensi kertaa mustaa valkoisella Putinin ja hänen lähipiirinsä mittavista omaisuuksista ja liiketoimista. Panaman paperit vaikuttavat väistämättä myös EU:n ulkosuhteisiin.

Ei ole epäselvyyttä siitä, mitä Suomessa tulisi tehdä. Kataisen hallitus hyväksyi Suomelle kansainvälisen veronkierron vastaisen toimintaohjelman, jonka laadin yhdessä Jutta Urpilaisen ja Erkki Tuomiojan kanssa. Sipilän ei tarvitsisi nyt tehdä muuta kuin jatkaa tämän hyväksytyn toimintaohjelman toteuttamista.

Facebook
Twitter
WhatsApp