Päästökaupasta saatavissa tehokas väline ilmastonmuutoksen torjuntaan

Euroopan parlamentin jäsenet Heidi Hautala ja Riitta Myller

Lehdistötiedote 19.9.2002

Euroopan unioni on sitoutunut Kioton sopimuksella vähentämään kasvihuonepäästöjään. Euroopan parlamentin jäsenet Heidi Hautala ja Riitta Myller arvioivat, että päästöjä rajoittavan lainsäädännön ja verotuksen ohella päästökauppa tarjoaa mahdollisuuden vähentää päästöjä kustannustehokkaasti. [:]

– Pahoittelemme, että Suomen teollisuus ei näe tässä mahdollisuuksia, vaan on keskittänyt kaiken voimansa EU:n laajuisen päästökauppajärjestelmän vastustamiseen. Tuloksiin johtavampi kanta olisi pyrkiä muuttamaan komission ehdotusta meille sopivammaksi.

Euroopan parlamentin ympäristövaliokunta hyväksyi viime viikolla kannan, jonka mukaan päästökaupasta tehtäisiin vuodesta 2005 sitova kaikille jäsenmaille. Myller ja Hautala saivat kuitenkin päätökseen tietyn joustavuuden, jonka mukaan jäsenvaltiot voivat jättää järjestelmän ulkopuolelle laitoksia, joilla on suuria sopeutumisvaikeuksia.

– Tämä ei tarkoita, että poimittaisiin rusinoita pullasta, vaan laitosten on muulla tavoin osoitettava saavuttavansa asetetut vähennystavoitteet.

Järjestelmän on oltava riittävältä osin sitova, koska muutoin se ei toimi. Vapaaehtoinen järjestelmä synnyttäisi myyjän markkinat ja vääristäisi kilpailua. Jotkut ovat saattaneet myös ajatella, että puolustamalla vapaaehtoista järjestelmää samalla puolustettaisiin myös vapaaehtoista päästöjen vähentämistä. Näinhän ei ole.

– Kioton sopimus antaa puitteet, jotka on saavutettava ja päästökauppa antaa EU:n jäsenmaille yhden välineen lisää päästötavoitteisiin, painottavat Hautala ja Myller.

Jouston lisäksi ympäristövaliokunta muutti muiltakin osin direktiiviä Suomen näkökulmasta oikeaan suuntaan. Päästöoikeuksien alkujaosta tuli ilmainen ja jäsenmaat voivat itse määritellä päästöoikeuksien alkujaon vuosien 1990-2004 päästöistä. Alkujaon oikeudenmukaisuuden takaamiseksi päätökseen lisättiin, että jo tehdyt päästöjen vähennykset on otettava huomioon ja niistä on palkittava. Hautalan mielestä osa päästöoikeuksista olisi kuitenkin ollut järkevintä jakaa ilmaisannin sijaan huutokaupalla.

Päästökauppadirektiivin jatkotyössä olisi edelleen paneuduttava siihen, miten ehdotuksesta saataisiin vieläkin tehokkaampi ase ilmastonmuutoksen torjunnassa sanovat Myller ja Hautala.

– Ehdotuksen mukaan päästöjen yhteistoteutushankkeet mm. Suomen lähialueilla olisivat mahdollisia vasta vuoden 2008 jälkeen.

– Olisi syytä miettiä voitaisiinko tätä nopeuttaa. Suomen kannalta olisi kustannustehokasta jos kotimaista päästökattoa voitaisiin nostaa ja päästövähennyksiin laske myös toimet maan lähialueilla.

Facebook
Twitter
WhatsApp