Omistajaohjaus valvoo politiikan ja talouden rajapintaa – myös kunnissa

Valtioneuvoston kansliassa omistajaohjauksesta vastaava kehitysministeri Heidi Hautala kertasi puheessaan Vihreiden puoluevaltuuskunnalle vuoden kohutuimpia tapauksia valtionyhtiöissä. Hautala muistutti kuntien ja työeläkeyhtöiden omistamien yritysten ja omaisuuden ohjaamisen vastaavasta tarpeellisuudesta. Yhtenä keinona siihen hän ehdotti eläkevarojen hoidon eettisen neuvoston perustamista Norjan mallin mukaisesti.[:]

– Kuntien verotuloilla on ratkaiseva merkitys kun rahoitetaan peruspalvelut lähellämme, Heidi Hautala perusteli kuntien omistajaohjauksen tarvetta.

– Puhe hyvistä palveluista on turhaa, ellei huolehdita, että niihin riittää rahaa. Mikäli kunta hankkii palveluja yritykseltä, joka laiminlyö työehtosopimuksia tai kiertää veroja, se varastaa itseltään. Kunnan kannattaa suosia yritysmaailman iloisia veronmaksajia, Hautala sanoi.

Kansainvälisellä tasolla ensisijaista on puuttua veroparatiisien toimintaan. Mikäli kaikki yhtiöt siirtävät voittonsa konsernien sisäisten järjestelyjen kautta, voidaan hyvinvointivaltiolle heittää hyvästit. Valtion ja kuntien verotuksessa yhteisöverolla on merkittävä rooli. Esimerkiksi kunnat saavat tänä vuonna yhteisöveron tuotosta 28,34 prosenttia.

– On kaksinaismoralistista syyttää yhtiöitä moraalittomasta toiminnasta ja samalla jättää tukkimatta niitä porsaanreikiä, jotka tekevät moraalittoman toiminnan mahdolliseksi. Viittaan esimerkiksi Vehviläisen asuntojärjestelyjä motivoineeseen asuntoedun matalaan verotusarvoon tai muhkeiden lisäeläkkeiden lievään verokohteluun. Toivon, että ministeri Urpilainen tekisi esityksiä näiden epäkohtien muuttamiseksi, Heidi Hautala sanoi.

Valtio ei ole ainoa julkinen omistaja yrityksissä. Eläkeyhtiöiden varallisuus on moninkertainen verrattuna valtion omistukseen, ja myös kunnilla on valtavia omaisuusmassoja. Heidi Hautala hämmästeli, ettei niiden omistajaohjauksesta juuri puhuta valtuustosalien ja eläkeyhtiöiden hallitusten ulkopuolella.

Ensimmäinen askel eläkevarojen parempaan hallinnointiin voisi olla Norjan mallinen eläkevarojen hoidon eettinen neuvosto. Se voisi ottaa kantaa ja luoda suosituksia tai jopa velvoitteita sijoitustoiminnalle.

Jos valtio tahtoo, että sen omistusta hoidetaan avoimesti ja reilusti, näin tulee tehdä myös kunnissa ja eläkeyhtiöissä. Heidi Hautala perusteli omaa ehdokkuuttaan kuntavaaleissa juuri tällä tavoitteella.

(Vihreiden tiedote 30.9.2012.)

Facebook
Twitter
WhatsApp