Oikeuskansleri: Hautala esteellinen asevientipäätöksessä

Tiedotusvälineet ovat pyytäneet kehitysministeri Heidi Hautala kommentoimaan Patrian Saudi-Arabiaa koskevaa vientilupahakemusta. Koska Hautalan mahdollisuus osallistua päätöksentekoon on herättänyt kysymyksiä, ministerin kanslia pyysi arviota asiasta oikeuskanslerilta. Oikeuskansleri pitää Hautalaa esteellisenä Patrian vientilupien käsittelyssä.[:]Arviossaan 2.12.2011 oikeuskansleri toteaa näin:

“Valtionyhtiöiden ja valtioenemmistöisten yhtiöiden omistajaohjausasiat kuuluvat myös Patrian osalta ministeri Hautalan tehtäväalaan. Aikaisemman hallituksen ajalta tämän asian arviointiin ei ole saatavissa johtoa, koska kun valtion omistajaohjausasiat kuuluivat puolustusministerille, hän pidättäytyi käsittelemästä Patrian omistajaohjaukseen liittyviä asioita. Kysymys oli siten valtionenemmistöisen Patrian ja toisaalta sen mahdollisena merkittävänä ostaja-asiakkaana olevien Puolustusvoimien ja edelleen ao. ministeriön Puolustusministeriön muodostamasta esteellisyysasetelmasta, joka hoidettiin siis siten, että ministeri ei lainkaan hoitanut Patrian omistajaohjausasioita, vaan tämän yksittäisen valtionenemmistöisen yhtiön omistajaohjausasioita hoitamaan määrättiin toinen ministeri. Nyt tällaista asetelmaa ei ole, vaan myös Patria kuuluu omistajaohjausasioista vastaavan ministerin tehtäväalaan.

Patria on valtionenemmistöinen yhtiö, jonka taloudelliseen tulokseen olennaisella tavalla vaikuttaa yhtiön saamat vientikaupat. Jos kysymys on puolustustarvikkeiden maastaviennistä ja kauttakuljetuksesta annetun lain 2 §:n 2 mom:ssa säädetystä valtioneuvoston yleisistunnon maastavientilupaa edellyttävästä maastaviennistä, asia on yleensä myös taloudellisesti merkittävä maastavientilupaa hakevalle yhtiölle. Lisäksi usein on niin, että yhtiölle johonkin uuteen maastavientikohteeseen myönnetyn luvan voidaan yhtiössä odottaa tuovan jatkossa uusia samantyyppisiä vientimahdollisuuksia. Valtionyhtiöiden/valtionenemmistöyhtiöiden omistajaohjauksesta vastaavan ministerin esteellisyyttä yhden valtionenemmistöyhtiön puolustustarvikkeiden maastavientilupaa koskevan asian käsittelyssä valtioneuvoston yleisistunnossa voidaan em. perusteella pitää mielestäni varsin selvänä.”

Facebook
Twitter
WhatsApp