Naisten määrästä yritysten johdossa

Naisten määrää yritysten johdossa pitää kasvattaa “Yritysten ylimpään johtoon on saatava lisää naisia, totesi Vihreän liiton presidenttiehdokas Heidi Hautala Kristiina-instituutin presidenttipaneelissa perjantaina. Hautala muistutti että 1990-luvulla pörssiyhtiöiden johtajiksi on nimitetty naisia tasaisesti kasvaneeseen tahtiin, mutta sen sijaan niiden hallitukset ovat pysyneet herraklubeina. [:] Norjan pääministeri Valgerd Svarstad Haugland ehdotti alkusyksystä lakimuutosta, joka pakottaisi peräti yksityisetkin osakeyhtiöt nostamaan hallitustensa naismäärän ensin 20 prosenttiin ja sitten 40 prosenttiin. “Naisten osallistuminen poliittiseen päätöksentekoon on muuttanut politiikan luonnetta ja saanut paljon konkreettista aikaan tasa-arvon edistymiseksi. Nyt on aika nostaa naiset myös talouselämän johtotehtäviin. On erityisen tärkeää, että naisia nimitetään suurimpien monikansallisten yritysten hallituksiin, sillä ne ovat yhä suurempia vallankäyttäjiä koko maailmassa”, Hautala totesi. Naisten nostaminen suuryritysten johtoon ei vaikuta vain näihin yrityksiin, vaan yhteiskuntaan paljon laajemminkin. Suomessa tilanteen parantamisen voisi aloittaa asettamalla valtionyhtiöiden hallituksille sukupuolikiintiöt. Tulevaisuudessa yksityisissäkin yrityksissä olisi yritysten maineen takia syytä pyrkiä tähän päämäärään. Yhteiskunnan avoimuus ja suvaitsevaisuus kulkevat tasa-arvokehityksen kanssa tiukasti käsikynkkää. “Tasa-arvo voi toteutua vain, kun tiedon kulku ja saanti on avointa, ja erilaisuuden sietokyky on hyvä. Naisten pääsy yhteiskunnan avainpaikoille saattaa hyvinkin ruokkia avoimuutta ja suvaitsevaisuutta.” totesi Hautala. Hautala muistuttaa myös työmarkkinakeskusjärjestöjen hiljattain julkistamasta Tasa-arvoinen työyhteisö -hankkeesta, joka näkee tasa-arvon yritysten ja julkisen sektorin tehokkuutta ja kilpailukykyä parantavana välineenä. Tätä välinettä ei kuitenkaan ole hyödynnetty vielä. “Naisten määrän lisääminen poliittisessa päätöksenteossa on saanut aikaan lainsäädäntöä, joka mahdollistaa työn ja perheen yhteensovittamisen. Naisten määrän kasvaminen yritysten ja julkishallinnon johdossa puolestaan edistää tämän lainsäädännön toteuttamista työpaikoilla hyvässä hengessä. Erityisesti julkisella sektorilla tasa-arvo ja toisaalta työn ja perheen yhteensovittaminen tuntuu toteutuvan entistä huonommin. Julkisen sektorin pitäisi nyt ottaa tasa-arvo kilpailuvaltikseen”, Hautala sanoi.

Facebook
Twitter
WhatsApp