Naisia komissaareiksi

Osallistuin 16.9. europarlamentin varapuhemiehen Diana Wallisin ja komission varapuheenjohtajan Margot Wallströmin järjestämään tapaamiseen. Tilaisuuteen oli kutsuttu parlamentin naispuheenjohtajat, -varapuhemiehet, -kvestorit ja -komissaarit, joita saapuikin paikalle runsaasti.

Tapaamisen tarkoituksena oli miettiä, miten edistäisimme konkreettisesti sukupuolten tasa-arvoa eurooppalaisessa politiikassa. Erityisesti tekemistä on huipputehtävien täyttämisessä.[:]

Hedelmällisen keskustelun päätteeksi päätimme yksimielisesti tehdä julkisen kannanoton, jossa korostimme nykyisten päätösten vaikuttavan siihen, kuinka monipuolinen ja edustava Eurooppa tulevaisuudessa on.

Tällä hetkellä ajankohtaisin asia on uuden komission muodostaminen. Siksi vaadimme, että siinä tulee olla molemmat sukupuolet tasapuolisesti edustettuina. EU:n jäsenmaiden hallitusten tulisi esittää sekä nais- että mieskomissaariehdokkaita. Esitimme myös, että parlamentin tulee arvioida komissiota sukupuolten tasa-arvon ja naisten oikeuksien politiikan näkökulmasta ja että huippuvirkoihin on valittava myös naisia, kuten parlamentin päätöslauselma toukokuulta 2009 vaatii.

Kannanottomme lähetettiin kirjeen muodossa kaikkien jäsenvaltioiden päämiehille ja komission puheenjohtajalle Jose Manuel Barrosolle. Meitä allekirjoittajia oli viisitoista.

Tähän mennessä kirjeeseen ovat vastanneet Puolan presidentti sekä Viron ja Latvian pääministerit. He kaikki pitävät asiaa tärkeänä, mutta kukaan ei luvannut esittää komissaarin paikalle sekä naista että miestä.

Ilahduttavinta on se, että Barroso lähetti tiistaina parlamentin kyselytunnilla antaman lupauksensa mukaisesti jäsenvaltioiden johtajille kirjeen. Hän muistutti sukupuolten tasa-arvon komission valinnassa olevan kaikkien vastuulla, joten siihen on kiinnitettävä huomiota. Tähän kirjeeseen on varmasti vaikuttanut luomamme poliittinen paine.

Barroso vastasikin varapuhemies Wallisille kirjeellä, että hän on nostanut asian esille jäsenvaltioiden edustajien kanssa epävirallisissa keskusteluissa. Hän on huolissaan siitä, että tasa-arvo ei tule nykytilanteessa toteutumaan ja siksi hän lähetti jäsenvaltioille tiistaisen kirjeensä. Hän muistuttaa, ettei voi pakottaa jäsenmaita asettamaan kahta ehdokasta, joten hän vetoaa meihin, että vaikutamme asiaan omien maidemme hallitusten kautta.

Yhdessä olemmekin kaikki vastuussa, että komissaariehdokkaiden joukossa on tasapainoisesti sekä miehiä että naisia.

Facebook
Twitter
WhatsApp