Ministerit vastasivat Setan huoleen Venäjän tilanteesta

Seta oli syyskuussa ja marraskuussa yhteydessä ulkoministeriöön Arkangelin ja Pietarin ns. homopropagandalakien johdosta. Ministerit Erkki Tuomioja, Heidi Hautala ja Alexander Stubb vastasivat Setalle. [:]

Seta on pyytänyt Suomelta toimia Venäjän seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen hädänalaisen aseman johdosta. Joulukuun puolivälissä Seta sai ulkoministeriön kaikkien kolmen ministerin allekirjoittaman vastauksen.

Ministerit kertovat Suomen seuraavan Venäjän lhbt-ihmisoikeustilannetta aktiivisesti ja vahvistavat, että seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen ihmisoikeudet ovat yksi Suomen kansainvälisen ihmisoikeuspolitiikan painopisteistä.

Kirjeen teksti kokonaisuudessaan:

14. joulukuuta 2011
Aija Salo
Pääsihteeri
Seta ry

Hyvä Aija Salo,

Kiitos kirjeistänne 21.9. ja 15.11. koskien lhbt-ihmisten tilannetta ja propagandakieltolakien” säätämistä Venäjän aluehallinnoissa sekä aktiivisuudesta ja valppaudesta tässä asiassa. Lakialoitteet ovat huolestuttavia ja ristiriidassa Venäjän kansainvälisten ihmisoikeussitoumusten
kanssa. Seuraamme tiiviisti Venäjän ihmisoikeustilannetta, myös seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen asemaan vaikuttavia muutoksia.

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeudet ovat yksi viidestä prioriteetista Suomen kansainvälisessä ihmisoikeuspolitiikassa, kuten Valtioneuvoston selonteossa Eduskunnalle Suomen ihmisoikeuspolitiikasta (2009) määritetään. Jo sekin velvoittaa Suomea aktiiviseen otteeseen tässä kysymyksessä. Suomi on toiminut asiassa aktiivisesti. Ulkoasiainministeriö on seurannut tarkkaan lakialoitteiden etenemistä ja niihin liittyvää keskustelua Arkangelissa ja Pietarissa sekä pyytänyt ja saanut siihen liittyen aktiivista raportointia Venäjän edustustoiltaan. Pietarin pääkonsulaattimme on ollut yhteydessä Venäjän viranomaisiin. Asiasta on keskusteltu myös EU:n Venäjällä olevan delegaation ja Pietarissa toimivien EU-maiden edustustojen kanssa.

Juuri ennen lakialoitteen (sittemmin lykättyä) toista käsittelyä Pietarin duumassa, 12 Euroopan unionin ja Euroopan neuvoston jäsenmaan edustustoa Pietarissa, ml. Suomen pääkonsulaatti, lähettivät Pietarin oikeusasiamies Kozyreville ja lakiasäätävän kokouksen lakikomitean
puheenjohtaja Milonoville kirjeen, jossa ne ilmaisivat huolensa siitä, että Pietarin duuman lakialoite on syrjivä ja Venäjänkin hyväksymien Euroopan neuvoston suositusten vastainen. Lisäksi kirjeessä ehdotettiin tapaamista kyseisen lakialoitteeseen liittyen. EU:n ja Venäjän välillä järjestetään kaksi kertaa vuodessa ns. ihmisoikeuskonsultaatiot. Konsultaatiot järjestettiin
viimeksi 29.11.2011, ja yhtenä agendakohtana siellä oli syrjinnän, muukalaisvihan ja rasismin vastainen työ, mukaan lukien lhbt-ihmisiin kohdistuva syrjintä.

Suomen pääkonsulaatti tapasi 28.11. pietarilaisen lhbt-järjestö Vyhodin (Coming Out) edustajia. Tapaamisessa kuultiin järjestön näkemyksiä lakiehdotuksista sekä lhbt-oikeuksista Pietarissa, sekä kartoitettiin mahdollisia tulevia yhteistyön muotoja järjestön kanssa. Yhteistyön merkitystä muiden EUmaiden kanssa ei voi tässä yhteydessä korostaa liikaa.

Ihmisoikeusasiat ovat myös usein esillä kahdenvälisissä tapaamisissamme venäläisten kollegoiden kanssa ja tällöin voimme tuoda esiin huolen lhbt-ihmisoikeuksista ja niiden kunnioittamisesta.

Toivomme, että Seta ry on jatkossakin yhteydessä ministeriöön lhbt-oikeuksia koskevissa ajankohtaisissa kysymyksissä ja tuo meille tiedoksi saamansa tiedot lhbt-ihmisoikeuksien mahdollisesta polkemisesta. Suomen ihmisoikeuspolitiikan lähtökohtana on ihmisoikeuksien yleismaailmallisuus, jakamattomuus ja keskinäinen riippuvuus, ja lhbt-oikeudet ovat itsestään selvä osa tätä oikeuksien kokonaisuutta.

Kunnioittavasti,

Erkki Tuomioja
Ulkoasiainministeri

Heidi Hautala
Kehitysministeri

Alexander Stubb
Eurooppa- ja ulkomaankauppaministeri

Facebook
Twitter
WhatsApp