Ministeri Hautala: Kaivannaisalalle tarvitaan vastuullisuutta ja avoimuutta

“Kaikille kaivosalan toimijoille on ensiarvoisen tärkeää antautua avoimeen keskusteluun paikallisten asukkaiden, ympäristönsuojelijoiden, tiedotusvälineiden ja yhteiskunnan muiden sidosryhmien kanssa”, ministeri Hautala korosti avatessaan kansainvälisen kaivostoiminnan vastuullisuutta käsittelevän konferenssin 27.11.2012.[:]

Kehitysministeri Heidi Hautala avasi tänään 27. marraskuuta kaivostoiminnan vastuullisuutta käsittelevän kaksipäiväisen kansainvälisen konferenssin Dipolissa, Espoossa. Itä-Suomen yliopiston, Suomen akatemian ja TEM:n järjestämän konferenssin aiheena ovat erityisesti köyhien maiden näkymät vallitsevan kaivannaisbuumin aikana.

Puheenvuorossaan ministeri Hautala korosti tarvetta prosessien avoimuuteen, läpinäkyvyyteen ja vastuullisuuteen sekä luonnonvaroista saatavien hyötyjen oikeudenmukaiseen jakamiseen.

“Myös Suomen kaltaisessa kehittyneessä ja järjestäytyneessä maassa on paljastunut vakavia puutteita, jotka ovat johtaneet kaivosalalla laajoihin ja erittäin vakaviin ympäristöongelmiin”, Hautala sanoi.

“Kuten tämänkin konferenssin osakseen saama kriittinen ja äänekäs kansalaispalaute osoittaa, kaikille kaivosalan toimijoille on ensiarvoisen tärkeää antautua avoimeen keskusteluun paikallisten asukkaiden, ympäristönsuojelijoiden, tiedotusvälineiden ja yhteiskunnan muiden sidosryhmien kanssa. Rehellinen kuuntelu auttaa korjaamaan toimintaa ja saavuttamaan parempia tuloksia”, Hautala tähdensi. Hänen aloitteestaan konferenssirakennuksen ulkopuolella olleet mielenosoittajat kutsuttiin sisään saliin kertomaan oma näkökulmansa aiheeseen.

Konferenssissa lanseerattiin ulkoministeriön Laajemman Euroopan aloitteeseen liittyvä työkalupakki kaivosalalle Environmental Security, Mining and Good Governance within Wider Europe Initiative. Gaian, Zoi Environmental Networkin ja kirgisialaisten asiantuntijoiden laatima paketti neuvoo ympäristö- ja yhteiskunnallisten vaikutusarvioiden tekemisessä – ja auttaa näin ehkäisemään konflikteja.

Suomi tukee kaivannaisalan avoimuusaloitteita, joilla pyritään varmistamaan kaivostulojen päätyminen valtioiden tarvitsemiksi verotuloiksi.

“Näin köyhilläkin valtioilla on mahdollisuus vapautua apuriippuvuudesta. Kaivannaisbuumi luo aivan uusi näkymiä kehitykseen, mutta sisältää myös isoja riskejä. Mitä vastuunalaisempi ja avoimempi hallinto, sitä suurempi on todennäköisyys, että köyhimmätkin hyötyvät luonnonvaroista”, Hautala sanoo.

• Ministerin puhe englanniksi ulkoministeriön sivuilla.

Lisätietoja ministerin lehdistöavustaja Milma Kettunen, puh. 040 522 9869, etunimi.sukunimi@formin.fi

Facebook
Twitter
WhatsApp