Mer än en storm i vattenglaset

///Hufvudstadsbladet

Det blev en storm i vattenglaset i Finlands relationer till Ryssland då en rysk diplomat nyligen av allt att döma privat yttrade att Finland som ett EU-land inte längre satsar på sin granne. I skuggan av denna episod hände något viktigare, som ändå hittills inte fått tillräcklig uppmärksamhet och som säkert inte är slutbehandlat.[:]

En utländsk källa till information om kriget i Tjetjenien på Internet stängdes i samförstånd mellan statsledningen och skyddspolisen. Kimmo Sasi, grundlagsutskottets ordförande, vill nu alldeles riktigt få en officiell förklaring till att regeringen inte följde gällande lag om yttrandefrihet i medierna som ju förutsätter ett domstolsbeslut i sådana fall.

Själv har jag inte bekantat mig med Kavkazcentrets Internetsidor, men skulle gärna göra det.  Flera kritiska observatörer och journalister som gjort det under en längre tid har berättat hur viktig denna källa har varit för att få information om Tjetjenien i ett läge där Ryssland idkar tillämpar krigscensur.

Påståendena om olagligheter i Internetsidornas innehåll är allt annat än övertygande. Om statsledningen hade vänt sig till domstolen i stället för att agera i gråzonen skulle vi nu veta om det alls stämmer.

Det internationella kriget mot terrorismen tycks faktiskt leda till ett slags ständigt undantagstillstånd där lagarna inte gäller. Det är inte omotiverat att många jurister och aktivister slår larm om att grundläggande rättigheter som yttrandefriheten är i fara.

Det är alarmerande att Finlands statsledning nu i praktiken har accepterat Putins syn enligt vilken varje – även laglig – strävan till självständighet i Tjetjenien stämplas som terrorism.  Anna Politkovskaja, som i Finland är känd för sin orädda Tjetjenienjournalistik, säger att Putins operation mot terroristerna skapar en våg av terrorism av aldrig tidigare upplevt slag. och hon  tillägger att Putin har fått mycket  medvind av det krig mot terrorismen som Bush och Blair för.

– Det går inte att å ena sidan tala om offren i Tjetjenien och sedan breda ut den röda mattan för Putin och säga att han är den bästa och värd allt vårt stöd, sade Politovskaja förra veckan i London i samband med publiceringen av hennes nya bok ”Putin`s Russia”. Hon uppmanar européerna att förstå att Putin inte borde få åtnjuta en annan behandling än den som gäller för Alexander Lukasjenko, Vitrysslands autokratiske president.

På ett sorgligt sätt känns det som om Finland skulle ha återvänt till Sovjettiden. Man kan fråga sig om denna episod är så olik det då man i tiden förhindrade publiceringen av Alexander Solsjenitsyns bok Gulagarkipelagen. Det är tyvärr dags för en offentlig diskussion om yttrandefriheten i Finland – och i Ryssland.

Facebook
Twitter
WhatsApp