Me tuemme Heidiä!

Tukilistalaiset toivottavat Heidille vaalimenestystä eurovaalipäivänä 7.6. Katso nimet.[:]

Reilun, tasa-arvoisen ja avoimen EU:n puolesta!

Layla Ahonen Äänekoski
Sally Armbrecht Lapinjärvi
Eekku Aromaa Helsinki
Sirkku Asheesh Kempele
Katariina Bastos Brussels
Annukka Berg Helsinki
Tanja Blomqvist Helsinki
Fatim Diarra Helsinki
Janne Ekman Porvoo
Henrik Elonheimo Turku
Kristian von Essen Sjundeå
Irene Gröhn Helsinki
Hannu Haapasalo Kerava
Minna Haarala-Barczinski Alkmaar, Alankomaat
Tarja Haaranen Nurmijärvi
Kyösti Hagert Helsinki
Anne Hakala Järvenpää
Ari Heikkinen Kerava
Jussi Heinämies Helsinki
Teuvo Herranen Kruunupyy
Kaisa Hintikka Järvenpää
Jaana Huhta Vantaa
Heikki Huttu-Hiltunen Helsinki
Ville Hytönen Hämeenlinna
Anna-Lotta Hyvärinen Helsinki
Laura Häggblom Vantaa
Salla Hänninen Järvenpää
Leena Isoaho Jyväskylä
Paul Jonker Turku
Kaarina Järventaus Helsinki
Irinja Kalavainen Joensuu
Päivi Kalenius Aijala
Satu Kanninen Vantaa
Johanna Karimäki Espoo
Antti Kiuru Helsinki
Olga Kivikangas Helsinki
Laura Kekäläinen Hyvinkää
Markus Keskitalo Kotka
Markus Koljonen Helsinki
Leena Korhonen Vantaa
Tuuli Kousa Helsinki
Minna Kuusela Vantaa
Päivi Kuusjärvi Helsinki
Johanna Lamberg Kokkola
Minna Lemettinen
Jon Lindström Helsinki Vaasa
Anna-Stiina Lundqvist Vantaa
Jouni Lundqvist Elimäki
Marianne Luukkanen Joutsa
Miia Luukkonen Helsinki
Tea Malms Liljendal
Jari J. Marjanen Helsinki
Husein Muhammed Helsinki
Jussi Miettunen Helsinki
Niina Mustonen Hyvinkää
Maria Mustranta Helsinki
Outi Mäenpää Kirkkonummi
Jukka Mäkelä Salo
Lea-Elina Nikkilä Joutsa
Petteri Niskanen Vantaa
Laura Nordström, Helsinki
Petra Nyqvist Tammisaari
Leila Närhi Tampere
Esko Oksanen Helsinki
Seppo Ollila Järvenpää
Tuula Paalimäki Helsinki
Sirpa Pajunen Vantaa
Mikko Palonkorpi Helsinki
Meri Pekkanen Helsinki
Tom Pesch Ähtäri
Osmo Pieski Lahti
Virve Pohjanpalo Helsinki
Anni Pursiainen Jyväskylä
Terho Pursiainen Järvenpää
Pia Puustelli Helsinki
Maikki Rantala Helsinki
Juha Riipinen Vantaa
Markus Rimón Hämeenlinna
Marko Ronkainen Helsinki
Jali Ruuskanen Espoo
Jenni Ryynänen Amsterdam, Hollanti
Marianne Saari Valkeakoski
Kaisa Saarikorpi Järvenpää
Kirsi Saaros Turku
Susanna Salokannel Mäntsälä
Maria Santto Helsinki
Hanna Sauli Helsinki
Tuija Siltanen Helsinki
Antti J. Sipilä Helsinki
Lena Sjöberg-Tuominen Helsingfors
Jenni Stenman Helsinki
Mikael Storsjö Helsingfors
Kerttu Tarjamo Helsinki
Jarkko Tontti Helsinki
Else Turunen Helsinki
Nicola Ugas Pukkila
Outi Ugas Pukkila
Mikael Vakkari Helsinki
Hanna Valtanen Vantaa
Anna Videnoja-Ewoh Opu Helsinki
Markus Virtala Tampere
Timo Virtala Lapinjärvi
Ingela Wikman Vörå-Maxmo
Ville Ylikahri Helsinki
Christina Zühlke Vantaa
Ingalill Österberg

Facebook
Twitter
WhatsApp