Loppu Vietnamin laittomalle puukaupalle

Olen Vietnamissa parhaillaan tutustumassa paikalliseen metsähallintoon ja siihen, miten Vietnamissa suitsitaan laitonta puukauppaa. Kyseessä on suuren luokan globaali mustan pörssin bisnes, joka on läheisesti sidoksissa myös veroparatiiseihin.

Vietnam ja EU tekevät yhdessä työtä tämän estämiseksi. Euroopan parlamentti on parhaillaan ratifioimassa ns. vapaaehtoista kumppanuussopimusta, jossa EU takaa Vietnamin puutuotteille pääsyn EU:n markkinoille, kunhan Vietnam on osoittanut kykenevänsä varmistamaan kaiken puutavaratuotteidensa laillisen alkuperän. Itse sopimuksen ratifointi on vasta alkua: toimeenpanovaihe vie muutamia vuosia, ennen kuin vietnamilaiset tuotteet lopulta lisensioidaan.

EU:n kumppanimaana Vietnam on osoittanut kykynsä uudenlaiseen tapaan toimia. Suoran metsiin ja ympäristöön kohdistuvien vaikutusten lisäksi tämä sopimusmekanismi on osoittautunut loistavaksi keinoksi kehittää kansalaisyhteiskunnan toimintaa ja osallistavaa päätöksentekoa.

Monet tapaamani kansalaisjärjestöt ovat olleet ilokseni mukana jo sopimuksen neuvotteluvaiheessa huolimatta siitä, että Vietnamissa järjestöt ovat yleisesti ahtaalla yksipuoluejärjestelmän takia. Sopimuksessa taataan järjestöjen rooli toimeenpanon seuraamisessa.

Kuulin myös muita hyviä uutisia: Vietnamin metsäpinta-ala on viime vuosina kasvanut, ja Vietnam on asettanut kiellon luonnonmetsien hakkuille. Tammikuun alussa voimaan astui laki, joka kieltää laittoman puun tuonnin maahan.

Vietnam on YK:n listauksessa viidenneksi eniten ilmastonmuutoksesta kärsivä maa, ja paikalliset myös tiedostavat sen. On sitäkin hienompaa, että täällä on otettu kestävän kehityksen edistäminen tosissaan. Niin viranomaiset kun paikallisyhteisötkin ovat todenneet kestävän kehityksen välttämättömyyden vietnamin ja sen kansalaisten tulevaisuudelle.

Matka jatkuu Kambodžan ja Vietnamin rajalle ja sieltä Kambodžan pääkaupunkiin, Phnom Penhiin, kuulemaan järjestöjen ja keskeisten ministereiden näkemyksiä. Rajan läpi on kuljetettu viime vuosina valtavia määriä laitonta puuta, eikä tätä saada loppumaan ilman molempien maiden tehokasta yhteistyötä ja selkeitä sopimuksia.

Facebook
Twitter
WhatsApp