LISÄYDINVOIMA ERISTÄISI SUOMEN

Euroopan parlamentin jäsen Heidi Hautala:

LISÄYDINVOIMA ERISTÄISI SUOMEN MUIDEN EU-MAIDEN ENERGIAPOLITIIKASTA

Euroopan parlamentin jäsen Heidi Hautala vihki perjantaina 11.1. käyttöön Tammisaaren Energian puuhakelämpölaitoksen, joka käyttää 15 MW kaukolämpötehon tuottamiseen pelkästään alueen metsänomistajilta hankittua puhdasta hakkuujätettä. [:]

“Uusiutuvien energialähteiden osuus Suomen energiantuotannossa on huomattavasti edistynyt sen jälkeen, kun ydinvoiman lisärakentamisesta päätettiin vuonna 1993 luopua. Tätä kehitystä ei tule katkaista nyt myöntämällä TVO:lle lupa viidennen ydinvoimalan rakentamiseen. Lisäydinvoima toisi yhdellä kertaa markkinoille suuren määrän sähköä ja uusiutuvien energialähteiden käytön kasvu pysähtyisi “, Heidi Hautala totesi juhlapuheessaan Tammisaaressa.

“Kun teollisuus ja etujärjestöt 1990-luvun alussa taivuttelivat kansanedustajia hyväksymään ydinvoiman lisärakentamisen, he uhkasivat, että ilman sitä 50.000 uutta työpaikkaa jäisi perustamatta ja talouskasvu hiipuisi. Kuten tiedetään, näin ei suinkaan käynyt. – Päinvastoin, puuenergian kasvava hyödyntäminen on tuonut uutta työllisyyttä Suomen maaseudulle, eikä tätä potentiaalia ole vieläkään käytetty loppuun”, Hautala sanoi.

Suomalaisilla yrityksillä on myös merkittävää energiatekniikan osaamista: teknologian viennin arvo ylittää tällä hetkellä sähkön, öljyn ja maakaasun tuonnin arvon. Vahvoja vientituotteita ovat puuta käyttävät voimalaitoskattilat, energiansäästöteknologia ja tuulivoimaloiden komponentit. Asiantuntija-arvioiden mukaan vuonna 2010 kestävän energiateknologian vienti voi olla jo 3,3 miljardia euroa ja työllistää täysipäiväisesti noin 25 000 suomalaista.

Uusiutuvat energialähteet ovat Hautalan mielestä parasta ilmastopolitiikkaa. ” Hallituksen ilmastoselonteon valmistelun yhteydessä KTM:n teettämät taustaselvitykset osoittavat, että vaikka lisäydinvoima alussa auttaisi vähentämään hiilidioksidipäästöjä, vuoden 2010 jälkeen ne taas lähtisivät kasvuun”, hän sanoi.

“Myöntymällä ydinvoiman lisärakentamiseen hallitus ja eduskunta eristäisivät Suomen energiapoliittisesti muusta EU:sta. Kansainvälinen ydinvoimalobby tekee parhaansa saadakseen aikaan läpimurron ydinvoiman uudelle tulemiselle, ja sen ainoa tilaisuus on Suomessa”, Heidi Hautala sanoi.

Facebook
Twitter
WhatsApp