Lisätukea baskien rauhanprojektille

Heidi Hautala voimistaa tukeaan Baskimaan rauhanprosessille. Euroopan parlamentissa käynnistettiin kesäkuun alussa projekti rauhan edistämiseksi Espanjan Baskimaassa. Hankkeen keskeisenä ajatuksena on kerätä nimekkäistä henkilöistä tukiryhmä, jonka avulla projektille saadaan niin henkistä kuin taloudellista tukea. Tukiryhmään kuuluva Vihreä/EVA –ryhmän puheenjohtaja Heidi Hautala on jo pidempään ollut kiinnostunut Baskimaan rauhanprosessista ja tukenut ryhmänsä kahta baskijäsentä, jotka edustavat Baskimaan hallituspuolueita. [:] Projektin on ideoinut baskiryhmä Elkarri, joka ajaa poliittisen vuoropuhelun ja sovinnon edistämistä maakunnassaan. Tavoitteena on ottaa aimo harppaus rauhan ja poliittisen normalisoitumisen suuntaan. Elkarri toivoo, että yksittäisten ihmisten ja yhteisöjen vahvalla tuella poliittiset puolueet saadaan taivutettua vuoropuheluun keskenään. Näin ne voisivat löytää ratkaisun Baskimaan tilanteeseen. Projekti jakautuu kahteen vaiheeseen. Vuoden 2001 ensimmäisellä puoliskolla kerätään tukijoita ja rahaa, ja itse projekti toteutetaan vuoden loppupuoliskolla. Toteutusvaiheessakin hanke tarvitsee yksittäisten ihmisten ja yhteisöjen panosta, tällä kertaa neuvonantajina, sovittelijoina ja puhujina. Rauhanprojektin tukijat korostavat väkivallattomuuden ja vuoropuhelun tarvetta. Koska Baskimaa on osa EU:ta, täytyy EU:ssa tehdä työtä enemmän silmittömän väkivallan kierteen lopettamiseksi tässä maakunnassa. Tukijat ilmaisevat myös solidaarisuutensa kaikille väkivallan uhreille.

Facebook
Twitter
WhatsApp