Lännen talousapu Venäjälle jäädytettävä

Kaukasukselle vakaussopimus kansainvälisen yhteisön avulla “Lännen Venäjälle suuntaama tuki tulisi rajata humanitaarisiin ja ympäristöprojekteihin siksi aikaa, kunnes Venäjä aloittaa poliittiset neuvottelut Tshetshenian ongelman ratkaisemiseksi. Nyt taloudellinen tuki valuu Venäjän sotabudjetin kasvattamiseen ja Tshetshenian sodan tukemiseen. On kauhistuttavaa, että Venäjä suunnittelee puolustusbudjettinsa nostamista 25%:sta radikaalisti suuremmaksi, samalla kun valtio ei kykene selviytymään edes perustehtävistään”, sanoo Vihreän liiton presidenttiehdokas, Euroopan parlamentin jäsen Heidi Hautala. [:] Hautala ihmettelee lännen laimeaa kritiikkiä Venäjän sotatoimia kohtaan, vaikka Venäjä pommittaa Euroopan raja-alueilla omia kansalaisiaan ja suunnittelee jopa tshetsheeneistä etnisesti puhdistettuja alueita Terek-joen pohjoispuolelle. Hautala huomauttaa, että Venäjä rikkoo myös räikeästi itse hyväksymiään periaatteita: Venäjä on presidentti Boris Jeltsinin johdolla hyväksynyt ETYJ-päätösasiakirjan, jonka mukaan väkivallan käyttö on suhteutettava uhkaan tilanteissa, joissa sisäisen turvallisuuden takaamisessa ei voida välttää väkivaltaa. Sotavoimien tulee pidättäytyä aiheuttamasta vahinkoa siviileille ja heidän omaisuudelleen. ETYJ:llä oli myönteinen rooli edellisen Tshetshenian sodan aikana, ja se tulisikin saada nyt mukaan. “Koska Venäjä ei mitä ilmeisimmin pysty ratkaisemaan Tshetshenian ongelmaa, EU:n tulee jatkaa ponnisteluja, jotta asia saatetaan kansainvälisen yhteisön välitettäväksi. Kansainvälisen yhteisön tulee asettua puolustamaan tshetsheenien ihmisoikeuksia siinä missä se puolusti Kosovon albaanienkin ihmisoikeuksia. On syytä alkaa pohtia sitä, olisiko mahdollista rakentaa “Kaukasuksen vakaussopimusta” Balkanin vakaussopimuksen tapaan, jolloin Tshetshenian itsenäisyys voisi olla yksi mahdollinen vaihtoehto”, Hautala sanoo. Hautalan mielestä kansainvälinen yhteisön tulisi myös tarjota apuaan tutkimuksen käynnistämiseksi Venäjällä tehdyistä pommiterrori-iskuista. Terrorismi, jonka yhteydestä Tshetsheniaan Venäjän hallitus ei ole esittänyt todisteita, on hänen mukaansa sodan veruke. “Sitä paitsi edes toteen näytettyinä Venäjän syytökset eivät oikeuttaisi laajamittaista valtiollista terroria siviiliväestöä vastaan. Todennäköisesti Venäjän toimet ovatkin omiaan synnyttämään aivan uutta terrorismia kostoksi valtioterrorille”, Hautala toteaa.

Facebook
Twitter
WhatsApp