Lakivaliokunta pyytää selvitystä ympäristörikosten seurannasta

Hautalan puheenjohtama lakivaliokunta päätti pyytää viime aikoina paljastuneiden ympäristörikosten johdosta selvitystä ympäristörikosten seurannasta.

TIEDOTE

Eduskunnan lakivaliokunta päätti 2.12.2008 kokouksessaan pyytää valtioneuvostolta selvityksen ympäristörikosten tulosta viranomaisten tietoon ja lainkäytön piiriin, ympäristörikosten valvonnasta, ennalta estämisestä, puuttumiskynnyksestä, toimenpiteen siirtämistä koskevien säännösten soveltamisesta poliisissa, rikosvastuun toteutumisesta sekä viranomaisten yhteistyöstä.
Viime aikoina on paljastunut poikkeuksellisen vakavia ympäristörikoksia, ja nyt on aika muodostaa kokonaiskuva tilanteesta. Miksi pääosa ympäristörikoksista tulee ilmi kansalaisten havaintojen ja valitusten avulla ja saatujen tietojen mukaan vain kahdeksan prosenttia poliisin kautta? Miksi neljännes syytteistä raukeaa, yleensä näytön puutteeseen? Miksi vain alle kolmannes ympäristörikoksista selviää? Lakivaliokunta haluaa selvittää, miten koko ketju ympäristöviranomaisista ja kunnista poliisiin, syyttäjiin ja tuomareihin saataisiin toimimaan tehokkaammin, sanoo lakivaliokunnan puheenjohtaja Heidi Hautala.

Selvityksen määräaika on 30.1.2009.

Facebook
Twitter
WhatsApp