Kylmä suihku yhteiselle Euroopalle

Britannian EU-kansanäänestyksen lopputulos on kylmä suihku kaikille yhteisen Euroopan puolustajille.

Kansalaisten yleinen turvattomuuden tunne korostui EU:n vastustajien päätöksessä. EU:ssa on puutteita, mutta poliitikot eri jäsenmaissa ovat myös tietoisesti ruokkineet sitä syyttäessään EU:ta ongelmista, jotka johtuvat heidän omasta kyvyttömyydestään ratkaista nyky-yhteiskuntien ongelmia. Britannian Brexit-kampanja osoitti myös, miten pitkälle valheiden ja puolitotuuksien esittämisessä voidaan edetä.

Unioni on ainutlaatuinen hanke, joka on luonut rauhaa ja vapautta perustamisestaan lähtien. Se on lisännyt kansalaisten mahdollisuuksia matkustaa, opiskella ja työskennellä vapaasti unionissa. Se on myös tarttunut ympäristön, kuluttajien ja työntekijöiden oikeuksien suojeluun sisämarkkinoilla ja on ollut vahvin vaikuttaja globaalissa ilmastopolitiikassa. Kansalaisten perusoikeuksien tuominen perussopimuksiin on tehnyt unionista oikeusvaltion, jossa päätöksentekijät vastaavat kansalaisille toiminnastaan.

On traagista vähätellä tai jopa halveksia näitä saavutuksia. Nyt viimeistään on tiedostettava, että EU ei ole itsestäänselvyys.

EU on perinteisesti ottanut askeleita eteenpäin kriisien kautta. Ratkaisevaa on se, miten unioni saadaan uudistettua avoimemmaksi ja miten kansalaisten ääni kuulumaan entistä paremmin. Jokaisen EU-maan kansallisen parlamentin on tunnettava tässä tilanteessa vastuunsa.

Facebook
Twitter
WhatsApp