Kuntien laadittava ohjelmat lähisuhdeväkivallan torjunnasta

Vihreiden oikeuspoliittinen työryhmä vaatii kuntia laatimaan poikkihallinnollisen ohjelman lähisuhdeväkivallan torjumiseksi. Ryhmä haluaa myös, että olemassa olevien perhepalvelujen sukupuolivaikutuksia arvioidaan. Oikeuspoliittinen työryhmä esitti vaatimukset tänään Turussa järjestämässään lähisuhdeväkivaltaa käsittelevässä seminaarissa.

Oikeuspoliittinen työryhmä haluaa vaatimuksillaan ja seminaarilla kiinnittää huomiota kuntien vastuuseen lähisuhdeväkivallan ehkäisemisessä. Tämä on myös yksi Vihreiden kuntavaaliohjelman tavoite ja osa Euroopan neuvoston suosittamaa linjaa, joka kehottaa kiinnittämään erityistä huomiota lähisuhdeväkivallan ehkäisyyn. Tavoite sisältyy myös nykyiseen hallitusohjelmaan.

– Lähisuhdeväkivallan torjunta vaatii kunnissa eri hallintokuntien yhteistyötä ja kokonaisvaltaista vastuunottoa. On tärkeää oppia tunnistamaan lähisuhdeväkivalta. Siksi kunnissa kaikilla perheiden kanssa työskentelevillä tulee olla tarpeeksi koulutusta ja keinoja, jotta kynnys puuttua lähisuhdeväkivaltaan on mahdollisimman matala. Kannustan jokaista kuntaa laatimaan lähisuhdeväkivallan vastaisen toimintaohjelman eri hallinnonalojen yhteistyönä, kehottaa eduskunnan lakivaliokunnan sekä tasa-arvoasiain neuvottelukunnan (TANE) puheenjohtaja, kansanedustaja Heidi Hautala.

Tilastojen mukaan suurin osa lähisuhdeväkivallan uhreista on naisia, mutta myös naiset pahoinpitelevät. Eniten lähisuhdeväkivallasta kärsivät perheen lapset, niin tytöt kuin pojat. Kodin tulee olla turvallinen paikka jokaiselle perheenjäsenelle. Mikäli näin ei ole, kynnyksen hakea ja saada apua tulee olla mahdollisimman matala.

– Avun tulee olla saatavilla niin väkivallan uhreille kuin tekijöillekin. Lähisuhdeväkivalta ei ole kenenkään oma asia, siitä tulee ottaa yhteinen vastuu, katsoo oikeuspoliittisen työryhmän puheenjohtaja Timo Ahonen.

Facebook
Twitter
WhatsApp