Kunnat voivat käyttää ympäristökriteereitä tarjousten arvioinnissa

Euroopan parlamentin jäsen Heidi Hautala
Lehdistötiedote 17.9.2002

Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen tuomio Helsingin kaupungin bussiliikennettä koskevassa oikeustapauksessa: Kunnat voivat käyttää ympäristökriteereitä tarjousten arvioinnissa[:]

Heidi Hautala pitää Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen tämänpäiväistä päätöstä merkittävänä: “Tuomioistuin on nyt ensimmäistä kertaa vahvistanut, että julkisten hankintojen osalta tarjousten arviointiperusteena saa käyttää ympäristökriteereitä. Ratkaisu vahvistaa, että tarjousten kokonaistaloudellisuuden tarkastelu ei estä ympäristönäkökohtien huomioonottamista.”

“Korkeimman hallinto-oikeuden pyytämä ennakkoratkaisu osoittaa myös komission tulkinnat nykyisistä hankintadirektiiveistä virheellisiksi sekä ympäristö- ja sosiaalisten kriteerien osalta. Euroopan parlamentin on pidettävä huoli, että uusissa direktiiveissä ei mennä taaksepäin tässä kansalaisten tärkeänä pitämässä asiassa.”

Julkisia hankintoja koskevien direktiivien muutosesitykset ovat parhaillaan Euroopan parlamentin toisessa käsittelyssä. Sevillan huippukokouksen päätelmissä kehoitettiin toimielimiä pääsemään ratkaisuun tämän vuoden loppuun mennessä.

Euroopan parlamentti teki komission esitykseen merkittäviä muutoksia ensimmäisessä käsittelyssä 17.1.2002. Heidi Hautalan mielestä parlamentin muutosesitykset olivat merkittävä askel oikeaan suuntaan: ympäristöpolitiikan integroimiseen kaikkeen EU-politiikkaan. Julkisten hankintojen taloudellinen merkitys on valtava, sillä niiden kokonaisarvo EU:ssa on 800 miljardia euroa. Näitä varoja voidaan käyttää tarjouskilpailujen kautta myös tuotannon ohjaamiseksi ympäristöystävällisempään ja sosiaalisesti oikeudenmukaisempaan suuntaan.

“Tuomioistuimen ratkaisu antaa Euroopan parlamentille hyvän perusteen pitää tiukasti kiinni aikaisemmista vaatimuksistaan,” Hautala jatkaa.

Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen tuomio asiassa C-513/99: Concordia Bus Finland Oy Ab vastaan Helsingin kaupunki ja HKL-Bussiliikenne; www.curia.eu.int

Facebook
Twitter
WhatsApp