Kuluttajilla oikeus tietää, mistä maito on kotoisin

Parlamentin suuri enemmistö (422-159) vaati toukokuun täysistunnossa pakollisia alkuperämerkintöjä meijeri- ja lihatuotteisiin.  Vihreät olivat tyytyväisiä, että EPP-ryhmä ei onnistunut yrityksessään tehdä merkinnöistä vain vapaaehtoisia. Vihreiden vaatimus yhdenmukaisista eläinten hyvinvointia kuvaavista merkinnöistä hyväksyttiin myös. Hyväksytty päätöslauselma oli sisällöltään pitkälti sama kuin ympäristövaliokunnan aiemmin hyväksymä.

Parlamentti on vaatinut useampaan otteeseen alkuperäismaamerkintöjä. Viimeksi helmikuussa 2015 komissiolta vaadittiin lainsäädäntöä pakollisista merkinnöistä lihajalosteisiin. Komissio ei ole kuitenkaan tehnyt asian hyväksi mitään. Se on vedonnut teollisuuden lisäkustannuksiin ja siihen, että kuluttajat eivät olisi valmiita maksamaan lisää.

Komissiota vaadittiin nyt määrittelemään kevyesti jalostetut ruoat, erityisesti meijerituotteet ja lihajalosteet, joissa merkintöjen kustannuslisä ei pitäisi olla suuri ja tekemään lainsäädäntöehdotus pakollisista merkinnöistä ensi juuri näistä.

Kuluttajat ovat ilmaisseet selkeästi haluavansa tietää eritysesti maidon ja  lihan alkuperän. 90 prosenttia EU-kansalaisista pitää tärkeänä tietää jalosteissa olevan lihan alkuperän. 84 prosenttia taas haluaa tietää, mistä maito on peräisin. (Eurobarometri 2013)

Pakolliset merkinnät auttavat palauttamaan kuluttajien luottamuksen elintarvikkeisiin ja lisäävät koko ruoantuotannon avoimuutta.

Facebook
Twitter
WhatsApp