Korkotukiluottoja ei pidä palauttaa

Ulkoministeriö aikoo palauttaa tehottomat korkotukiluotot kehityspolitiikan rahoitusvalikoimaan. Vuonna 2012 luotoista luovuttiin päätökselläni, koska niistä tehty arvio osoitti instrumentin epäonnistuneen täysin. Korkotukiluotto on vientiluottolaitoksen kehittyvälle maalle antama koroton laina jonkin suomalaisyrityksen toteuttamaan projektiin. Korko maksettiin kehitysyhteistyövaroista. Luotoilla pyrittiin kompensoimaan yritysten riskejä kehittyvien maiden markkinoilla.

Vienninedistämisen intressit eivät saa ohjata kehitysyhteistyövaroilla tehtävää työtä, joka pyrkii poistamaan köyhyyttä ja vähentämään eriarvoisuutta. Kehityspolitiikan ja ulkomaankaupan yhdistämisessä kehitysvaikutukset eivät aina toteutuneet. Ulkoministeriön vuonna 2012 teettämä arvio osoitti, ettei korkotukiluotoilla ollut kunnollista seurantaa tai arviointia. Hankkeista puuttuivat indikaattorit lähtökohdan ja tulosten määrittämiseksi. Tiedot tuloksista olivat vähäisiä ja epäsäännöllisiä. Myönteisiä kehitysvaikutuksia ei pystytty kunnolla osoittamaan.

Erityisesti mieleen on jäänyt The Economistin artikkelista esiin noussut tapaus, jossa Suomen korkotukiluotoilla oli rahoitettu traktoreiden ja kylmävarastojen hankintaa Kiinan armeijan alaiselle Xinjiang Production and Construction Corps:ille (XPCC). Suuryritykseen kytkeytyvät myös paikallishallinnon puolisotilaalliset joukot. Ne ovat sortaneet uiguurivähemmistöä edistääkseen Han-kiinalaisten muuttoa Xinjiangiin.

Korkotukiluottopäätökset oli tehty 2000-luvun alkupuolella tietoisena näinkin räikeästä tapauksesta. Pahimmillaan köyhät maat velkaantuvat ostaakseen ennalta määriteltyjä tuotteita avunantajamaista.

Avun sitomattomuus on parhaita tuloksellisuuden takeita. Köyhien maiden on itse saatava päättää, mihin kehitysyhteistyö kohdennetaan. Suomi on leikannut kehitysyhteistyöstä häpeälliset 43 prosenttia. Samalla avuntarve kasvaa ilmastonmuutoksen, köyhyyden ja konfliktien syventyessä. Jäljellä olevat varat on käytettävä kaikkein köyhimpien eduksi. Niitä ei saa hukata huonoksi todetuilla keinoilla. Korkotukiluottojen luonne ei muutu nimeä vaihtamalla.

Julkaistu Kauppalehdessä 22.3.2016

Facebook
Twitter
WhatsApp