Konttikuljetuksia siirrettävä enemmän raiteille

Vihreiden eurovaaliehdokkaat Heidi Hautala ja Hanna Holopainen Lappeenrannassa: Konttikuljetuksia siirrettävä enemmän raiteille

Liikenneministeri Anu Vehviläinen on torjunut Venäjän tullilaitoksen valmisteleman asetuksen, jonka mukaan yli 20-jalkaiset kontit kuljetettaisiin joko meritse suoraan Venäjän satamiin tai naapurimaiden kautta rautateitse. Esitys tarkoittaisi sitä, että Suomen kautta Venäjälle kulkeva konttiliikenne tulisi siirtää maanteiltä rautateille.

Viime vuonna Suomen kautta kuljetettiin Venäjälle 196 000 konttia, joista vain 7 000 rautateitse. Heidi Hautalan ja Hanna Holopaisen mielestä liikenneministeri Vehviläisen on tuettava konttikuljetuksien siirtämistä enemmän raiteille. [:]“Junakuljetukset ovat ekologisempia ja turvallisempia kuin rekkakuljetukset. Tuoreessa muistissamme ovat vielä Etelä-Karjalaa ja Kymenlaaksoa rasittaneet rekkajonot, jotka ulottuivat kymmenien kilometrien päähän raja-asemilta ja niiden mukana tuomat liikenneturvallisuus- ja ympäristöriskit. Näistä syistä Kaakkois-Suomen Vihreät ovat vaatineet, että suuri osa rekkaliikenteestä siirretään raiteille”, toteaa Holopainen.

Muutokset on tehtävä Venäjän vaatimuksista riippumatta. “Tarvitsemme enemmän välityskapasiteettia raideliikenteeseen ja raide- ja rekkaliikenteen kilpailutilanteen tasapainottamista. Ympäristö- ja sosiaalisten kustannusten on näyttävä kuljetusten hinnoissa, jotta syntyy taloudellinen kannustin valita kestävämpiä kuljetustapoja. Raideliikenne maksaa tällä hetkellä infrastruktuurista, joten tilanne tulisi olla sama rekkaliikenteessä. Tällä hetkellä saasteet, melu, teiden kuluminen ja onnettomuudet jäävät suomalaisten maksettaviksi”, huomauttaa Hautala.

Venäjän konttiasetusta on kritisoitu sen vaikutuksista Suomen vientiin ja työpaikkoihin. “Siirtämällä pikaisesti kuljetuksia kumipyöriltä raiteille estäisimme viennin ja työpaikkojen vähenemistä ja leikkaisimme päästöjä. Junaliikennettä tulisi kehittää myös pyrkimällä kokonaiskuljetuksiin eli tavaran käsittelyn minimointiin, siirtämällä rekat ja trailerit kulkemaan mahdollisimman pitkiä välimatkoja junien kyydissä ja rakentamalla yhdistettyjen kuljetusten terminaaleja”, vaativat Hautala ja Holopainen.

***

Taustaa:
Vehviläinen on kritisoinut Venäjän aloitetta 13.5. Venäjän liikenneministeri Igor Levitinille lähettämässään kirjeessä. Hän on myös tulliasioista vastaavan ministerin Mari Kiviniemen kanssa lähettänyt 15.5. aihetta koskevan kirjeen EU:n liikennekomissaari Antonio Tajanille ja tulliasioista vastaavalle komissaari Laszlo Kovacsille.

Facebook
Twitter
WhatsApp